Hľadaj

2019.05.23 Basilica San Clemente, interno, Roma 2019.05.23 Basilica San Clemente, interno, Roma 

Rím si pripomenie sv. Cyrila a Metoda, spolupatrónov Európy

V piatok 14. februára sa v Bazilike sv. Klementa v Ríme stretnú veriaci slovanských národov pri tradičnej slávnosti ku cti sv. Cyrila a Metoda. Hlavným celebrantom bude Mons. Franc Šuštar, pomocný biskup slovinskej Ľubľany.

Liturgiu v Bazilike sv. Klementa tento rok zabezpečí Pápežské slovinské kolégium v Ríme, nazývané „Slovenik“. Po svätej omši so začiatkom o 18.30 bude nasledovať tradičná modlitbová procesia so sviecami do podzemia baziliky, kde bol sv. Konštantín - Cyril pochovaný v roku 869. Pri organizovaní slávnosti sa cyklicky striedajú slovenská, česká, chorvátska a slovinská komunita v Ríme.

Svätých vierozvestcov, vyhlásených pred 40 rokmi sv. Jánom Pavlom II. za spolupatrónov Európy, si v Ríme slávnostne pripomenú aj na pôde Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda. Kostol kolégia, známy svojimi mozaikami od Jozefa Cincíka, bude sláviť svoj titulárny sviatok v nedeľu 16. februára o 16.30.

Slávnostným kazateľom bude slovenský kňaz Mons. Ľubomír Welnitz, ktorý pôsobí v Ríme ako oficiál Apoštolskej penitenciárie. Jeho tvár je mnohým známa aj z televíznych prenosov liturgických slávení so Svätým Otcom Františkom, kde asistuje v tíme ceremoniárov.

Okrúhle 40. výročie vyhlásenia sv. Cyrila a Metoda za spolupatrónov Európy pripadne na 31. december. Práve v posledný deň roka 1980 podpísal pápež sv. Ján Pavol II. svoj apoštolský list Egregiae virtutis, ktorým priznal svätým solúnskym bratom tento titul a pridružil ich ku sv. Benediktovi. Neskôr pripojil k spolupatrónom Starého kontinentu aj trojicu žien: sv. Katarínu Sienskú, sv. Teréziu Benediktu od Kríža – Edith Steinovú a sv. Brigitu Švédsku.

-jb-

08 februára 2020, 17:22