Hľadaj

vincenzo_de_paoli.jpeg

Vincentínska rodina sa historicky po prvý raz stretla v Ríme

V Ríme sa v dňoch 8. – 12. januára uskutočnilo stretnutie Vincentínskej rodiny. Išlo o vôbec prvé stretnutie zodpovedných osôb jednotlivých združení a organizácií z celého sveta vyznačujúcich sa charizmou sv. Vincenta de Paul, ktorou je milosrdná láska prejavujúca sa v skutkoch, charitných dielach.

Do Vincentínskej rodiny patrí spolu viac než 160 vetiev pozostávajúcich z laických združení a rehoľných kongregácií, celkovo ide o približne dva milióny členov z viac než 150 krajín sveta. Reprezentanti jednotlivých kongregácií a združení v Ríme debatovali o rozširovaní vzájomnej spolupráce, cieľom stretnutia bolo aj vzájomné spoznávanie sa.

Na stretnutí Vincentínskej rodiny v Ríme nechýbali účastníci zo Slovenska. Sr. Pavla Draganová, generálna predstavená Kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta, ľudovo nazývaných satmárky, a Štefan Strieška, ktorý je členom medzinárodnej rady Združenia zázračnej medaily sa o priebehu stretnutia podelili v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas:

Rozhovor o stretnutí Vincentínskej rodiny

Sestra Pavla Draganová a Štefan Strieška priblížili medzinárodnú kampaň s názvom „13 domov“ a celoslovenský projekt „Boj proti hladu“. Spomenuli aj ovocie minuloročného putovania relikvie srdca sv. Vincenta de Paul po Slovensku.

V rozhovore predstavili aj históriu a charizmu svojich organizácií v rámci Vincentínskej rodiny: Kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta a Združenia zázračnej medaily:

Charizma sestier satmárok a Združenia zázračnej medaily

Vincentínska rodina pri nedávnom 400. výročí rehoľnej charizmy zorganizovala aj medzinárodný filmový festival.

Pripravila: Zuzana Klimanová

14 januára 2020, 17:52