Hľadaj

Chmel-1.jpg

Slovenského rehoľníka brata Alojza Chmeľa poznajú aj na iných kontinentoch

Životný odkaz slovenského kandidáta blahorečenia brata Alojza Máriu Chmeľa od Ukrižovaného Ježiša z Rádu bosých augustiniánov si pripomenuli v utorok 28. januára v Ríme svätou omšou v Pápežskom slovenskom kolégiu sv. Cyrila a Metoda. Za účasti generálneho priora Rádu bosých augustiniánov a slovenských veľvyslancov pri Svätej stolici i pri Taliansku slávnosti predsedal rektor kolégia o. Pavol Zvara.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Spolu s generálnym priorom bosých augustiniánov P. Dorianom Ceteronim boli na slovenskej pôde v Ríme hosťami aj generálny postulátor rádu P. Dennis Ruiz a generálny vikár P. Carlo Moro. Významnosť udalosti pre Slovensko podčiarkla prítomnosť veľvyslanca SR pri Svätej stolici Mareka Lisánskeho a veľvyslanca pri Talianskej republike Jána Šotha. Pri svätej omši so spevom komunity Milosrdných sestier sv. Vincenta koncelebrovala desiatka slovenských kňazov.

Rektor kolégia Pavol Zvara v homílii poukázal na radosť, akú nachádzal vo svojom rehoľnom zasvätení brat Alojz. Vďaka dôvernému spojeniu s Ježišom a osobitne s tajomstvom jeho kríža dokázal s radosťou prežívať aj utrpenie, keď zomrel ako 25-ročný na rakovinu štítnej žľazy.

Rektor kolégia Pavol Zvara - myšlienky z homílie

O zámorskom rozšírení úcty k mladému slovenskému rehoľníkovi, ktorý zomrel 16. augusta 1939 v Ríme, sa v oduševnenom svedectve podelil páter Harold Toledano. Mladý filipínsky kňaz je členom komunity bosých augustiniánov v Ríme na Via del Corso pri kostole „Chiesa di Gesù e Maria“. Práve do tohto kostola boli telesné pozostatky brata Alojza prenesené 28. januára 1971, odkedy uplynulo 39 rokov. Pri kostole sídli aj medzinárodný študentát rehole pomenovaný podľa brata Alojza Chmeľa (Studentato Internazionale Fra Luigi Chmel).

Podľa slov pátra Harolda Toledana je brat Alojz známy na Filipínach, v Indonézii, v Malajzii, vo Vietname, v Kamerune a v niektorých štátoch Ameriky. Ako prezradil, brat Alojz sa mu stal osobným „životabudičom“ v dennom prežívaní svojho zasvätenia, a preto jeho úctu rozširuje všade, kde doteraz pôsobil.

Páter Harold dal najavo aj túžbu, aby ich rehoľa raz mohla mať komunitu aj v krajine, odkiaľ pochádza ich rehoľný spolubrat, ktorý dnes priťahuje ďalších mladých k augustiniánskej charizme. Ako prezradil, on sám sa pred časom dokonca iniciatívne začal učiť po slovensky.

Rehoľa má dnes najviac povolaní z Ázie, Afriky a Ameriky: napr. z Vietnamu, Filipín, Kamerunu, Brazílie či Paraguaja. Páter Harold vymenoval niekoľko škôl a formačných stredísk Rádu bosých augustiniánov vo svete, ktoré nesú meno brata Alojza Chmeľa.

P. Harold Toledano OAD - svedectvo

Podľa slov pátra Harolda Toledana sa kauza blahorečenia momentálne nachádza na Kongregácii pre kauzy svätých. Postulatúra rádu pod vedením generálneho postulátora P. Dennisa Ruiza momentálne pripravuje úradný spis „positio“ o hrdinských cnostiach brata Alojza. Najbližšou métou je dosiahnuť uznanie hrdinského stupňa cností dekrétom s pápežským schválením, po ktorom mu bude prislúchať titul „Ctihodný“ (Venerabile). K blahorečeniu však bude ešte potrebný zázrak úradne potvrdený Cirkvou.     

Na duchovné ovocie a stále svieži odkaz Božieho služobníka

 Alojza Máriu Chmeľa od Ukrižovaného Ježiša poukázal vo svedectve aj slovenský kňaz Jozef Rajčák, ktorý pôsobí ako nemocničný kaplán v Bracciane pri Ríme a spolupracuje na príprave kauzy blahorečenia. Zvlášť zdôraznil moc Kristovho kríža ako najkrajšie znamenie lásky, ktorá zachraňuje človeka našej doby z honby za mamonou. Ako povedal, „krížovú výpravu“ pre záchranu človeka dnes treba robiť v jednej ruke s ružencom a v druhej s krížom utrpenia obetovaného v zjednotení s Ježišovým utrpením.

Pred hlavným oltárom kaplnky pripomínal osobnosť Alojza Máriu od Ukrižovaného Ježiša (krstným menom Andrej Chmeľ) jeho spomienkový portrét s krížom zaliatym slnečnými lúčmi a palmovými listami ako znakom utrpenia, nekrvavého mučeníctva choroby.

Po skončení slávnosti na prítomných čakali slovenské špeciality z kuchyne Milosrdných sestier sv. Vincenta.

29 januára 2020, 17:10