Hľadaj

Ilustračná snímka Ilustračná snímka 

Poľské štatistiky sa nemenia: 38% katolíkov v nedeľu prichádza do kostola

Z tých, čo sa v Poľsku hlásia ku Katolíckej cirkvi, možno za praktizujúcich považovať 38%. Z údajov štatistickej ročenky Katolíckej cirkvi v Poľsku, ktorú publikovali 7. januára 2020 vo Varšave vyplýva, že zmeny oproti predchádzajúcemu roku sú minimálne.

Publikácia Annuarium Statisticum Ecclesiae in Polonia AD 2020 prezentuje prieskum spracovaný v roku 2019, zachytávajúci situáciu za rok 2018. Na nedeľnej svätej omši sa pravidelne zúčastňuje 38,1% katolíkov. Štatistická ročenka z predchádzajúceho roka uvádzala údaj 38,2%.

Podľa najnovšej ročenky v Poľsku k sviatostiam pravidelne pristupuje cez 17% katolíkov. Za rok 2018 bolo pokrstených vyše 386 tisíc osôb, vyše 400 tisíc prijalo prvé sväté prijímanie. Sviatosť birmovania prijalo 300 tisíc birmovancov, čo je nárast o 3,5% oproti roku 2017. Sviatostné manželstvo uzavrelo 133 tisíc párov. V školskom roku 2018/2019 navštevovalo hodiny náboženstva 88% žiakov poľských škôl.

-jb-

08 januára 2020, 12:34