Hľadaj

Vatican News

Pápež zablahoželal k Vianociam východným cirkvám

V termíne 7. januára slávia Vianoce kresťania početných východných cirkví. Svätý Otec ich pozdravil už deň predtým, keď pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána vyzval zaplnené Námestie sv. Petra pripojiť sa k pozdravu potleskom.

V samotný deň sviatku Narodenia Pána podľa Juliánskeho kalendára rozoslal pápež František svoje žičenie cez sociálnu sieť. Na twitterovom účte „Pontifex“ zanechal tento odkaz:

„Osobitnú myšlienku venujem bratom a sestrám z východných cirkví, katolíckych i pravoslávnych, ktoré dnes slávia Narodenie Pána. Všetkým prajem svetlo a pokoj Krista Spasiteľa.“

Vatikánske Tlačové stredisko 7. januára informovalo o kánonickom zriadení novej eparchie Koptskej katolíckej cirkvi v Egypte. Eparchia Abu Qurqas vznikla vyčlenením z Eparchie Minya, z rozhodnutia koptského katolíckeho patriarchu Alexandrie Ibrahima Sidraka so súhlasom patriarchálnej synody a po konzultácii so Svätou stolicou.

Za biskupa novej eparchie zvolila Synoda Koptskej patriarchálnej cirkvi Alexandrie 48-ročného františkánskeho kňaza Becharu Giudu OFM, pôvodom z Egypta, doterajšieho farára Svätyne stigiem sv. Františka v Assiute. Voľbu odsúhlasil Svätý Otec.

Pápež František v rovnaký deň vymenoval apoštolského vizitátora pre etiópykych veriacich rítu Geez žijúcich na území Európy. Je ním 52-ročný kňaz Petros Berga z holandskej diecézy Haarlem-Amsterdam, ktorý momentálne slúži v Metropolii sui iuris v Addis Abbebe, kde sa aj narodil.

-jb-

07 januára 2020, 17:43