Hľadaj

2020.01.22 Istituto Clarettiano 2020.01.22 Istituto Clarettiano 

Klaretiáni založili centrum Auribus na pomoc obetiam zneužívania i obvineným

Na pôde rehole klaretiánov v Ríme vzniklo vôbec prvé centrum právnej pomoci pre obete i obvinených zo sexuálneho zneužívania. Nazýva sa Auribus a jedným z jeho cieľov je pomôcť, aby v týchto prípadoch zvíťazila spravodlivosť, a nie falošné obvinenia bez konkrétnych dôkazov.

Za skratkou Auribus sa skrýva „Komplexná pomoc pre rehoľníkov potrebujúcich podporu“. Ide o „prvú pomoc“ v právnej oblasti po civilnej i kánonickej stránke, službu pomoci a načúvania pre zraniteľné osoby, ktoré sú nejakým spôsobom zapletené do prípadov zneužívania.

Zariadenie je prvým svojho druhu v rámci Talianska a sídli v Právnom klaretiánskom inštitúte na rímskom Gianicole. Pôsobí v ňom skupina advokátov, právnych odborníkov a psychológov s cieľom podať poradenstvo a podporu, a to nielen obetiam, ale aj obvineným, stavajúc na princípe rekuperácie a znovuzačlenenia previnilca do spoločnosti.

Pôvodcom myšlienky vytvorenia centra je advokát v trestnoprávnej oblasti Carlo Ricci Barbini, ktorý zároveň pôsobí aj ako dohliadajúci sudca v tribunáli a odvolacom súde Vatikánskeho mestského štátu. Ide o človeka so skúsenosťami z oboch strán súdnej problematiky.

Carlo Ricci Barbini mal vo svojich rukách mnohé prípady kňazov, ktorí boli nespravodlivo obvinení z násilia, ktorého sa nikdy nedopustili, no v snahe vyhnúť sa škandálom a zraňujúcim polemikám si zvolili cestu mimosúdnej dohody s talianskou justíciou, zatiaľ čo zo strany Cirkvi boli v plnom zmysle zbavení viny.

„Ide o procedurálnu chybu, ktorej sa mohli vyhnúť, ak by boli mali k dispozícii správnu radu“, tvrdí v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas Carlo Ricci Barbini. Ak by sa totiž rozhodli pre súdny proces a nie mimosúdnu dohodu, ktorá je implicitným uznaním viny, mohli podľa jeho slov získať plné zbavenie viny aj zo strany talianskej justície. Dôvody na založenie centra Auribus vysvetlil týmito slovami:

„Táto myšlienka vznikla spojením sa viacerých advokátov a aj univerzitných profesorov, ktorí si uvedomujú potrebu poskytnúť konkrétnu a reálnu podporu všetkým osobám, ktoré sa stali obeťami zneužívania a ktoré boli prípadne terčom takzvaných priľahko robených obvinení, ktoré častokrát nezodpovedajú skutočnosti.

Tou najdôležitejšou vecou je istotne vytvoriť úzku súčinnosť medzi oblasťou kánonickou, kde sa iniciuje proces na základe podaného obvinenia, a oblasťou trestného práva. A to z dôvodu, aby sme sa vyhli právnym rozporuplnostiam či absurditám, ku ktorým už došlo.

Uvediem príklad: osoba obžalovaná z údajného násilia často dobrovoľne pristúpi na vyriešenie dohodou na trestnoprávnej pôde, čo je v skutočnosti uznaním vlastnej zodpovednosti, bez toho, aby si vôbec uvedomovala, o čo ide. Následne sme sa však stretli s touto osobou na kánonickej pôde, kde jej poskytujeme pomoc, a dotyčný tvrdí: ja som nevinný...

Uvedomili sme si, aká dôležitá je táto dvojitá trať, aká dôležitá je spätosť trestnoprávnej oblasti s tou kánonickou. A tak sa zrodila táto myšlienka prvej pomoci v právnej oblasti, spolu s ďalšími kolegami, profesionálmi, ktorí spolu so psychológmi chcú poskytovať túto podporu.“

V centre Auribus sa poskytuje pomoc v troch fázach, vysvetlil ďalej Carlo Ricci Barbini. Prvou fázou je načúvanie obetiam. Ďalej je to technická asistencia, poskytujúc špecializovanú pomoc v trestnoprávnej a kánonickej oblasti. Do tretice ide o prevenciu proti takzvaným priľahko robeným obvineniam.

„Častokrát sme svedkami obvinení proti osobám z cirkevného prostredia, ktoré sú touto situáciou zruinované, pričom neskôr vec pomaly spľasne. K obvineniam častokrát dochádza, tak ako v USA, za účelom vymámiť od Cirkvi peniaze. Stáva sa z toho biznis... My chceme vytvoriť múr proti takýmto obvineniam. Aby dnes ľudia pochopili, že nie je mysliteľné streliť naslepo do človeka a potom neniesť zodpovednosť za takéto konanie.“

Ako uviedol predstavený komunity klaretiánov kňaz José-Félix Valderrabano, v centre Auribus sa okrem právnej pomoci poskytuje aj psychologická a duchovná pomoc. „Mnohé obete sú zablokované vo viere a stratili dôveru v Cirkev“, konštatuje páter Valderrabano a dodáva:

„Je evidentné, že treba uplatňovať spravodlivosť: ten, kto spáchal zločin, musí byť potrestaný, a to aj prísne. Avšak, pre Cirkev cieľom spravodlivosti nie je len odsúdenie, ale predovšetkým  rekuperácia páchateľa. Ide o hodnotu spravodlivosti, ale aj lásky k blížnemu.“

(Rozhovory zrealizoval Federico Piana z Talianskej sekcie Vatikánskeho rozhlasu)

-zk-

24 januára 2020, 15:41