Hľadaj

Vatican News
Kardinál Jozef Tomko Kardinál Jozef Tomko 

Štedrovečerný príhovor kardinála Jozefa Tomka

Na prahu Vianočných sviatkov sa prostredníctvom Vatikánskeho rozhlasu prihovoril so sviatočným slovom kardinál Jozef Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov.
Sviatočné slovo kard. Jozefa Tomka

Zmysel Vianoc

Ako každý rok, zas sú tu Vianoce. Už sme si zvykli na predsviatočný ruch, darčeky, stromčeky, jasličky, koledy, spomienky na mladosť, ku ktorým sa často pridali komerčné spôsoby a znetvorenia podstaty tohto prastarého sviatku, ktorý kresťania, ale s nimi aj inoverci svätia takmer na celom svete.

Aká je však ozajstná podstata tohto sviatku? Dnes treba zdôrazniť, že je to náboženský sviatok, ktorý má do činenia s vierou. Oslavujeme historickú udalosť, keď „večné Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami“, čiže keď sa Boh stal človekom a narodil sa ako ľudské dieťa z izraelskej dievčiny Márie. Vianoce sú sviatkom vteleného Božieho Slova, keď druhá osoba najsvätejšej Trojice vzala na seba v Ježišovi Kristovi ľudskú prirodzenosť. Na túto skutočnosť a  pravdu viery nesmieme zabudnúť uprostred všetkých bočných i keď pekných okolností ako sú spomienky a poézia Vianoc.

Boh vstupuje do našej histórie

Tajomstvo Božieho vtelenia a následného narodenia a života Ježiša  na našej zemi je prejavom nesmiernej Božej lásky k nám ľuďom: Boh nás až tak veľmi miloval a miluje! „Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna“ (Jn 3,16). V Betleheme Boh vstúpil do našej ľudskej histórie s vlastným telom a ľudskou prirodzenosťou! Jeho vtelenie je skutočnosť, ktorú si konkrétne pripravoval cez storočia. Ešte aj miesto narodenia ako keby si sám predurčil, kedˇpriviedol Máriu a Jozefa k ceste z  Nazaretu do domorodého Betlehema, kde sa podľa predpovedí mal narodiť Ježiš.

Malý Ježiš sa narodil v Betleheme pred viac ako dvetisíc rokmi, teda ďaleko miestom i časom. Tým sa však nezmenšuje cieľ a vzťah tohto Božského Dieťaťa ku každému z nás. Ako nás učí posvätná história a liturgia: „Puer natus est nobis“ – „Chlapček sa narodil nám“, všetkým spolu i každému osobne. Každému, pre každého, pre vás, pre mňa! Každý z nás nech si dnes kľakne ako betlehemskí pastieri pred malým Ježiškom a pokloní sa mu, lebo on žije a hľadí na nás dobrotivým, láskavým, čistým, milosrdným pohľadom, ktorý nám preniká do srdca, z jeho srdca do nášho srdca.

Nech nám krásne a milé vianočné sviatky nezapadnú do minulosti bez toho, aby nám nechali v srdci istotu, že to betlehemské Dieťa nás naozaj osobne miluje. Prajem vám všetkým radostné, srdečné, duchovne teplé vianočné sviatky!

24 decembra 2019, 22:36