Hľadaj

miopapa.it.jpg

Rímska diecéza sa modlí za Svätého Otca pred jeho 50. výročím kňazstva

V najbližšom týždni oslávi Svätý Otec František významné výročie. V piatok 13. decembra si pripomenie 50. výročie prijatia kňazskej vysviacky. Vysvätený bol v roku 1969 v Argentíne, jedenásť rokov po svojom vstupe do noviciátu jezuitov.

Blížiacu sa kňazskú polstoročnicu pápeža Františka pripomenul osobitným listom všetkým veriacim Večného mesta vikár Svätého Otca pre Rímsku diecézu kardinál  Angelo De Donatis. V pastierskom liste určenom na Druhú adventnú nedeľu pozval všetkých pripojiť sa k modlitbe za Svätého Otca a takto odpovedať na prosbu samotného pápeža, ktorú vyjadril hneď pri prvom stretnutí s cirkevným spoločenstvom svojej diecézy.

Pápež František sa po svojom zvolení prihovoril z loggie Vatikánskej baziliky a sklonený v tichu prijal duchovné požehnanie spoločenstva, modliaceho sa za svojho duchovného otca a pastiera.

Len o niekoľko dní neskôr, 17. decembra, oslávi Jorge Mario Bergoglio aj svoje 83. narodeniny.

-jb-

08 decembra 2019, 20:45