Hľadaj

Vatican News

Rím si pripomenul 100-ročnicu českého jezuitu kardinála Tomáša Špidlíka

Sté výročie narodenia kardinála Tomáša Špidlíka SJ (17. dec. 1919, Boskovice – 16. apr. 2010, Rím) pripomenula v utorok 17. decembra spomienková slávnosť na pôde Pápežského východného inštitútu (PIO) v Ríme, spojená s konferenciou na tému „Trojičná výzva pre teológiu a kultúru“ a svätou omšou v Bazilike Santa Maria Maggiore.

Podujatie vo Veľkej aule Pápežského východného inštitútu, organizované v spolupráci s Centrom Aletti, otvoril rektor PIO páter David Nazar SJ. Po ňom pozdravil prítomných veľvyslanec Českej republiky pri Svätej stolici Václav Kolaja.

S príspevkami a svedectvami vystúpilo niekoľko žiakov kardinála Tomáša Špidlíka, veľkého teológa a znalca kresťanského východu. Český jezuita páter Richard Čemus, odborník na spiritualitu kresťanského východu a východné mníšstvo, ktorý je profesorom Pápežského východného inštitútu, predstavil životopisné črty rodáka z moravských Boskovíc.

Príspevok na tému „Umenie ako prvá láska teológie“ predniesol ďalší z duchovných synov kardinála Špidlíka, známy umelec a teológ, slovinský jezuita páter Marko Ivan Rupnik. Blok prednášok zakončil pravoslávny teológ prof. Christos Yannaras z Univerzity Panteion v Aténach vystúpením na tému „Prvenstvo osoby v sémantike Najsvätejšej Trojice“.

Po slávnostnom otvorení výstavy venovanej životnému odkazu kardinála Špidlíka sa slávnosť uzavrela v Bazilike Santa Maria Maggiore spoločným eucharistickým slávením v kaplnke Salus populi romani, ktorému predsedal Mons. Piero Marini.

-mb, jb-

17 decembra 2019, 17:50