Hľadaj

Ilustračná snímka Ilustračná snímka

Pred 25 rokmi zdobil Vatikánske námestie vianočný strom zo Zázrivej

Uplynulo 25 rokov od chvíle, keď sa na Vatikánskom námestí rozžiaril slovenský smrek zo Zázrivej, dar Slovenska Svätému Otcovi Jánovi Pavlovi II. Bolo to 17. decembra 1994 predpoludním, keď pápež prijal slovenských pútnikov na osobitnej audiencii.

Časopis Slovenské hlasy z Ríma referoval o udalosti týmito slovami: „Do audienčnej auly Pavla VI. prišlo do tritisíc Slovákov na mimoriadnu audienciu. Boli medzi nimi dvaja slovenskí kardináli: prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov kard. Jozef Tomko a nitriansky sídelný biskup kard. Ján Chryzostom Korec, arcibiskup Ján Sokol, metropolita Slovenska, otcovia biskupi Mons. Hirka, Mons. Tondra, Mons. Tóth, Mons. Imrich,  Mons. Bober a v Ríme bývajúci biskup Mons. Hnilica, ako aj apoštolský nuncius pre Slovensku republiku arcibiskup Mons. Luigi Dossena.

Bol tam aj prezident Slovenskej republiky Michal Kováč s manželkou a s vládnou delegáciou, pán veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svätej stolici dr. Anton Neuwirth a pán veľvyslanec SR pri Talianskej vláde dr. Martin Kontra s manželkou, veľa krojovaných zo Zázrivej, spevácke zbory ľudové i profesionálne.

Slovenskí veriaci zastupovali takmer všetky kraje Slovenska. Najviac ich bolo, pochopiteľne, z Oravy, odkiaľ previezli veľký vianočný strom do Vatikánu ako dar Svätému Otcovi. Bolo to krásne stretnutie veľkej rodiny veriacich. Stretnutie rodiny, ktorá sa tešila, že sa jej podarilo pripraviť pekný dar viditeľnej hlave Cirkvi. Táto radosť a slávnostnosť chvíle sa odzrkadľovala v hodinovom kultúrnom programe, ktorý predchádzal audienciu. Bolo to milé počúvať slovenských umelcov i detský zbor z Popradu a ľudový spev zo Zázrivej a slovenskú fujaru v modernej sále Nerviho“.

Dnes už svätý Ján Pavol II. sa prihovoril slovenských pútnikom týmito slovami:

Príhovor Jána Pavla II. slovenským pútnikom - 17. dec. 1994

V mene pútnikov pozdravil Svätého Otca prezident Michal Kováč, ktorý pripomenul hodnoty, na ktorých stojí národná identita našej vlasti:

Príhovor prezidenta Michala Kováča - 17. dec. 1994, Vatikán

V to isté ráno, ešte pred spomínanou audienciou, prezident Michal Kováč zasadil vo Vatikánskych záhradách pamätnú lipu, za účasti delegácií Svätej stolice a Slovenskej republiky.

Dnes je z malej lipky už pekne vyrastený strom. V deň 25. výročia to zdokumentovali aj pracovníci veľvyslanectva Slovenskej republiky pri Svätej stolici na čele s veľvyslancom Marekom Lisánskym, ktorí sa na sociálnej sieti podelili so spoločnou fotografiou. Slovenská lipa stojí v hornej časti Vatikánskych záhrad, neďaleko Lurdskej jaskynky.

-jb-

18 decembra 2019, 19:24