Hľadaj

Vatican News

Cirkev sa modlí za Svätého Otca v deň jeho 83. narodenín

V utorok 17. decembra, deň 83. narodenín Svätého Otca Františka, Cirkev na celom svete osobitne pamätá v modlitbe na svojho duchovného pastiera ustanoveného Kristom. Za svojho pontifikátu slávi narodeniny už po siedmy raz.
Živ, Bože, námestníka Kristovho

Všemohúci Bože, svojho služobníka, pápeža Františka si vyvolil za nástupcu svätého Petra, aby viedol tvoj ľud;

láskavo vypočuj naše prosby, nech ako Kristov zástupca na zemi utvrdzuje svojich bratov a nech Cirkev je s ním spojená zväzkom jednoty, lásky a pokoja, aby tak všetci ľudia našli pravdu a večný život v tebe, večnom Pastierovi duší.

Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

(Rímsky misál, Modlitba za pápeža)

-jb-

17 decembra 2019, 09:47