Hľadaj

Vatican News

V Ríme je česká národná púť pri 30. výročí kanonizácie sv. Anežky

Pri príležitosti 30. výročia svätorečenia Anežky Českej sa v Ríme v dňoch 11. - 13. novembra koná Národná púť Českej republiky. S vyše dvoma tisíckami veriacich pricestovala aj česká cirkevná a štátna delegácia.

Svätá Anežka patrí medzi hlavných patrónov Česka. Medzi účastníkmi púte pri jej svätorečení 12. novembra 1989 boli aj početní veriaci zo Slovenska. Pútnici vtedy pricestovali do Ríma pod vedením pražského arcibiskupa kardinála Františka Tomáška.

Tohtoročná výročná národná púť do Ríma sa koná pod vedením českého prímasa a predsedu Českej biskupskej konferencie (ČBK), pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duku OP a olomouckého arcibiskupa a metropolitu Moravy Mons. Jana Graubnera, ktorý je podpredsedom ČBK. Ako zástupca štátnej delegácie pricestoval minister zahraničných vecí Českej republiky Tomáš Petříček. 

Trojdňová česká národná púť pri 30. výročí svätorečenia sv. Anežky sa začala v pondelok 11. novembra dopoludnia modlitbou litánií k českým národným patrónom v Bazilike sv. Klimenta, nad hrobom sv. Cyrila, ktorého 1150. výročie smrti sa tiež slávilo v tomto roku.

V rámci oficiálneho programu pútnici v pondelok navštívia aj Baziliku Santa Maria Maggiore. V utorok 12. novembra, ktorý je ústredným dňom púte, budú sláviť hlavnú svätú omša v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne o 10.00, po ktorej sa pri oltári sv. Václava spoločne pomodlia za vlasť a v skupinkách zostúpia do hrobiek pod bazilikou.  Uctia si sv. Anežku Českú pred jej sochou, hrob sv. Petra ako aj miesto dlhodobého odpočinku kardinála Josefa Berana, ktorého telesné pozostatky boli minulý rok v apríli prevezené do pražskej katedrály sv. Víta.

V rámci národnej púte sa uskutoční aj reprezentačný koncert „České nebe“ v Lateránskej bazilike v utorok 12. novembra o 18.00, na ktorom zaznie Hudba Hradnej stráže a Polície Českej republiky s vystúpením viacerých speváckych zborov.

Pri generálnej audiencii v stredu 13. novembra pútnici odovzdajú Svätému Otcovi charitatívnu zbierku „Koruny sv. Anežky České“  ako dar pápežovi pre chudobných a núdznych. Českú národnú púť do Ríma, ktorá je historicky už tretím podujatím takéhoto formátu, uzavrie slávenie Eucharistie v Lateránskej bazilike v stredu 13. novembra o 15. hodine.

-mh-

11 novembra 2019, 13:36