Hľadaj

Vatican News
Nový brazílsky blahorečený Donizetti Tavares de Lima Nový brazílsky blahorečený Donizetti Tavares de Lima 

V Brazílii bude blahorečený diecézny kňaz Donizetti Tavares

V sobotu 23. novembra bude v Brazílii blahorečený diecézny kňaz, ctihodný Boží služobník Donizetti Tavares de Lima (1882-1961). Mal mimoriadny dar uzdravovania, obetavo pomáhal chudobným a obhajoval práva robotníkov. Do služby Bohu zapojil aj svoje hudobné vzdelanie.

Miroslava Holubíková - Vatikán

Slávnosti blahorečenia v meste Tambaù v brazílskom štáte São Paulo bude predsedať prefekt Kongregácie pre kauzy svätých, kardinál Giovanni Angelo Becciu. Donizetti Tavares de Lima je osobnosť z pomerne nedávnej doby, zomrel v roku 1961 vo veku 79 rokov. Niektoré jeho črty kardinál Becciu priblížil v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas:

„Donizetti je jeho meno, nie priezvisko; bol totiž synom hudobníkov a ďalší súrodenci sa volali Verdi, Rossini, Bellini, Mozart... Bol veľkým ctiteľom Panny Márie z Aparecidy. Cítil sa takmer nástrojom Panny Márie.“

Za duchovným otcom Donizettim Tavaresom de Lima prichádzalo veľké množstvo ľudí, priťahovaných jeho darom uzdravovania. On sám sa tak ocitol pred dilemou, vysvetľuje kardinál Becciu:

„V rokoch 1954-55 to boli až tri milióny ľudí, čo prišli za ním do jeho farnosti. A on sám si v tejto veci kladie otázku: Konám dobre? Nerobia tí ľudia otáznym moje povolanie kňaza? A napísal aj biskupovi v tomto zmysle:

«Excelencia, prv, než to budete vedieť od druhých, chcel by som Vám oznámiť, že prichádza ku mne veľa ľudí, pretože kolujú reči, že moje požehnanie lieči alebo je útechou v trápeniach. Ja sa ustavične modlím k Aparecidskej Pane Márii. Som si vedomý, že toto je misia, ktorú mi ona zverila: pomáhať tomu, kto potrebuje. Čo mám robiť?»

A biskup mu dal povzbudzujúcu pokojnú odpoveď: «Drahý otče, pokračujte v dávaní Vášho požehnania, ktoré je od Cirkvi. Nie je to magický úkon, ani nejaký Váš výmysel. Rozdávajte milosti Našej Panej. Buďte v pokoji.»“   

Kardinál Becciu pripomenul široký rozsah pastoračnej horlivosti brazílskeho diecézneho kňaza, ktorý zomrel v roku 1961 v Tambaù v brazílskom štáte São Paulo vo veku 79 rokov. Otec Donizetti Tavares de Lima založil chlapčenskú mariánsku kongregáciu, pre dievčatá založil spolok Dcéry Márie, pomohol založiť hospic sv. Vincenta de Paul pre starých ľudí, ako aj Združenie na ochranu materstva a detí. Výrazne sa angažoval aj na poli sociálnom, napr. založením Klubu zamestnancov tovární. S nadšením reagoval na vydanie encykliky Leva XIII. Rerum novarum, vôbec prvej sociálnej encykliky.

Kardinál Becciu charakterizoval kandidáta blahorečenia aj po ľudskej stránke ako „nádhernú osobnosť s bytostným štýlom, príťažlivými hudobnými schopnosťami, so sociálnym zaangažovaním“. „A práve týmto všetkým priťahoval ľudí, nevynímajúc mladých“, dodáva kardinál, ktorý bude v sobotu predsedať v Brazílii slávnosti blahorečenia. 

22 novembra 2019, 15:47