Hľadaj

Vatican News

Piatkový program v Thajsku začal pápež v rodisku mučeníka bl. Mikuláša

V piatok 22. novembra začal pápež František svoj druhý pracovný deň návštevy Thajska výjazdom do okolia Bangkoku. Dedina Wat Roman obývaná katolíkmi, 30 km od Bangkoku, je rodiskom blahoslaveného mučeníka Mikuláša Bunkerda Kitbamrunga, ktorý zomrel v roku 1944 a v roku 2000 ho blahorečil vo Vatikáne sv. Ján Pavol II.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Farnosť sv. Petra vo Wat Roman pri Bangkoku bola založená v roku 1840. Hoci pôvodne bola postavená z bambusu, dnes je to moderný priestranný kostol, v ktorom sa Svätý Otec mohol stretnúť s kňazmi, rehoľníkmi a rehoľníčkami Thajska.

Krajina má celkovo 835 kňazov, z toho 523 diecéznych a 312 rehoľných. 

Rehoľných sestier je 1 461 a rehoľných bratov 123. Thajsko nemá ani jedného trvalého diakona, ale má 57 členov a členiek sekulárnych inštitútov. Okrem zasvätených osôb sa v apoštoláte priamo angažuje aj 221 laických misionárov/k a 1900 katechétov/k. Na kňazstvo sa v seminári pripravuje 306 bohoslovcov.

Thajský kňaz bl. Mikuláš (Nicolas) Bunkerd Kitbamrung žil v rokoch 1895-1944. Jeho relikvie sa uchovávajú vo svätyni postavenej v roku 2003 pri farskom kostole sv. Petra. V priestore tejto svätyne sa v piatok ráno po stretnutí s kňazmi a rehoľníkmi Svätý Otec František stretol s biskupským zborom Thajska. Tvorí ho 16 biskupov, ktorí spravujú celkovo 11 diecéz, z ktorých dve sú arcidiecézami.

Bl. Mikuláš Bunkerd vyrastal v katolíckej rodine konvertitov z budhizmu. Po teologických štúdiách v Penangu v Malajzii bol vo veku 31 rokov v Bangkoku vysvätený za kňaza. Pastoračnú prácu začal ako kaplán na viacerých miestach Thajska, čoskoro sa stal známym katechétom. Po príchode saleziánov do Thajska v roku 1920 sa stal učiteľom saleziánskych seminaristov.

V roku 1941 bol otec Mikuláš Bunkerd uvrhnutý do väzenia, obvinený z údajnej špionáže pre Francúzov. Katechizoval spoluväzňov a 68 z nich aj pokrstil. Namiesto breviára, ktorý mu odobrali, sa denne modlil ruženec. Po troch rokoch zlého zaobchádzania sa nakazil na tuberkulózu a z väzenia bol prepustený, avšak ako katolíkovi mu odopreli možnosť nemocničnej liečby. 

Zomrel 12. januára 1944.

Mikuláš Bunkerd nezomrel priamo rukami mučiteľov, ale „ex aerumnis carceris“ - na následky väzenia, z ktorého vyšiel s podlomeným zdravím. Podobným spôsobom boli za mučeníkov uznaní aj viacerí naši mučeníci z obdobia totality, ako napr. blahoslavená sestra Zdenka či bl. Vasiľ Hopko.

Svätý Otec František pri svojej návšteve podaroval svätyni bl. Mikuláša Bunkerda vo Wat Roman pri Bangkoku zlatú monštranciu barokového štýlu.

Okrem bl. Mikuláša Bunkerda Kitbamrunga, blahorečeného v roku 2000, má Thajsko aj ďalšie osobnosti oficiálne uznané Cirkvou za mučeníkov. V roku 1989 pápež sv. Ján Pavol II. blahorečil sedemčlennú skupinu: katechétu Filipa Siphonga Onphitaka spolu s dvoma rehoľníčkami a štyrmi laičkami. Boli zabití z nenávisti k viere v roku 1940 v dedine Songkhon, na hranici s Laosom.

22 novembra 2019, 11:29