Hľadaj

Boží služobník Ján Vojtaššák (1877-1965), spišský biskup Boží služobník Ján Vojtaššák (1877-1965), spišský biskup 

Kauza blahorečenia Božieho služobníka Jána Vojtaššáka sa posunula do Ríma

Kauza blahorečenia Božieho služobníka Jána Vojtaššáka po zavŕšení doplňujúcej diecéznej fázy pokračuje rímskou fázou na Kongregácii pre kauzy svätých. Najbližšia práca sa sústredí na vypracovanie tzv. „pozície“ o mučeníctve spišského biskupa žalárovaného komunistickým režimom.

Po 16 rokoch kauza blahorečenia začne prebiehať na rímskej úrovni v plnej kompetencii Kongregácie pre kauzy svätých. O tomto významnom posune informovala 16. novembra Spišská diecéza. O pokračovaní kauzy blahorečenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka na rímskej úrovni rozhodol vatikánsky Štátny sekretariát 16. októbra. Tomuto rozhodnutiu predchádzalo 18. januára pozitívne vyjadrenie Kongresu Kongregácie pre kauzy svätých.

Uvedenými vyjadreniami vatikánskych úradov „sa ukončila doplňujúca diecézna fáza kauzy blahorečenia (2015-2019), ktorej úlohou bolo spracovať najmä historické obdobie rokov 1939-1945 a aktivitu Božieho sluhu počas spomínaného obdobia. Tiež bolo nevyhnutné odpovedať na výhrady a námietky, ktoré sa začali objavovať po roku 2000“.

Ako ďalej čítame v správe Spišského biskupstva, „postulátor Dr. Peter Jurčaga v spolupráci s Komisiou historikov, ktorá bola ustanovená v roku 2015, nájdením nových archívnych dokumentov a historickým spracovaním dejinného obdobia rokov 1939-1945, priniesli nový, objektívny a pravdivý pohľad na samotnú osobnosť Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka a dokázali tak dať relevantné odpovede na vznesené výhrady a námietky“.

Historické štúdie a nové archívne dokumenty, ktoré boli nájdené nielen v slovenských, ale aj v zahraničných archívoch, boli publikované v niekoľkých viacjazyčných publikáciách a prezentované na dvoch medzinárodných konferenciách, ktoré sa konali v Benátkach v roku 2016 a v Spišskej Kapitule v roku 2017.

Vznikli tiež dva filmové dokumenty, jeden v spolupráci s TV LUX a ďalší v spolupráci s talianskymi režisérmi, ktorý bol nedávno prezentovaný na Medzinárodnom filmovom festivale v Benátkach.

Počas nasledujúcej rímskej fázy sa bude zostavovať  tzv. „Positio“, čiže spis, ktorý predstaví osobnosť spišského biskupa Božieho služobníka Jána Vojtaššáka a precízne zdôvodní jeho mučeníctvo.

-jb-

17 novembra 2019, 20:45