Hľadaj

P. Matej Kasan SJ v nahrávacom štúdiu Vatikánskeho rozhlasu P. Matej Kasan SJ v nahrávacom štúdiu Vatikánskeho rozhlasu

Jezuiti sa stretli v Ríme pri polstoročnici ústredia sociálneho apoštolátu

Vyše 200 jezuitov a ich laických spolupracovníkov zo 62 krajín je od pondelka 4. novembra v Ríme na výročnom kongrese pri príležitosti 50 rokov činnosti jezuitského Sekretariátu pre sociálnu spravodlivosť a ekológiu.

Ide o jednu z významných oblastí poslania jezuitov, označovanú aj ako podpora viery a spravodlivosti alebo sociálny apoštolát. Zo Slovenska sa na päťdňovom podujatí v Ríme zúčastňuje páter Matej Kasan SJ. Zastupuje Centrum pomoci pre rodinu v Trnave, ktoré má za sebou už desať rokov úspešnej služby ľuďom.

Pre Vatikánsky rozhlas - Vatican News páter Matej Kasan priblížil priebeh stretnutia v Ríme a tiež mimoriadne bohatú a širokospektrálnu činnosť Centra pomoci pre rodinu v Trnave, ktoré už má pobočku aj v Piešťanoch.

Rozhovor s P. Matejom Kasanom SJ

Pripravila Miroslava Holubíková

 

 

06 novembra 2019, 17:38