Hľadaj

Mons. Mario Grech, biskup maltskej diecézy Gozo Mons. Mario Grech, biskup maltskej diecézy Gozo  

Za prosekretára Synody biskupov bol menovaný Mons. Mario Grech z Malty

Svätý Otec František vymenoval biskupa maltskej diecézy Gozo Mons. Maria Grecha za generálneho prosekretára Biskupskej synody. Generálnym sekretárom je naďalej kardinál Lorenzo Baldisseri, ktorého mandát sa naplní v septembri 2020 dosiahnutím veku 80 rokov.

Mons. Mario Grech má 62 rokov, kňazstvo prijal v roku 1984 a v roku 2005 ho pápež Benedikt XVI. vymenoval za biskupa diecézy Gozo. Súčasne s dnes zverejneným menovaním za generálneho prosekretára Synody ho Svätý Otec poveril pokračovaním v spravovaní diecézy Gozo ako apoštolský administrátor až kým nebude vymenovaný nový biskup. Diecéza Gozo, pokrývajúca územie rovnomenného maltského ostrova, je s počtom okolo 32 tisíc veriacich jednou z najmenších diecéz sveta.

Po úvodnom období, slúžiacom na postupné oboznámenie sa s prácou úradu, má Mons. Grech nahradiť vo funkcii súčasného generálneho sekretára Biskupskej synody kardinála Baldisseriho.

Ako vysvetlil kardinál Baldisseri, Mons. Mario Grech sa už bude zúčastňovať aj na blížiacom sa špeciálnom zasadnutí synody venovanom Amazónii ako jeho člen. Zasadnutie sa začne 6. októbra.

-jb-

02 októbra 2019, 16:03