Hľadaj

Vatican News

Rím sa pripravuje na svätorečenie kardinála Newmana sprievodnými akciami

V nedeľu 13. októbra ráno o 10.15 bude Vatikánske námestie dejiskom kanonizačnej slávnosti, pri ktorej Svätý Otec vyhlási za svätých päť osobností viery. Z piatich budúcich svätých je najviac v celosvetovom povedomí osobnosť kardinála Johna Henryho Newmana (1801-1890), pôvodne anglikánskeho teológa, filozofa a neskôr konvertitu a zakladateľa Birminghamského oratória v duchu charizmy sv. Filipa Neriho.

Okrem anglického kardinála bl. Johna Henryho Newmana z rehole oratoriánov bude Svätý Otec František 13. októbra svätorečiť aj ďalších štyroch blahoslavených: bl. Giuseppinu Vanniniovú z Talianska, ktorá je zakladateľkou Dcér sv. Kamila, bl. Mariam Thresiu Chiramel Mankidiyanovú z indickej Keraly, zakladateľku Kongregácie sestier Svätej rodiny, bl. Dulce Lopes Pontesovú z Brazílie, rehoľníčku z Kongregácie misijných sestier Nepoškvrneného počatia Matky Božej a bl. Marguerite Baysovú, pannu z Tretieho rádu sv. Františka z Assisi, 

pôvodom zo Švajčiarska.

Konferencia vo Vatikáne v predvečer kanonizácie

Na blížiace sa svätorečenie sa intenzívne pripravujú rehoľné rodiny z ktorých pochádzajú a miestne cirkvi ich krajín pôvodu. Pokiaľ ide o osobnosť J. H. Newmana, deň pred kanonizáciou bude v Letohrádku Pia IV. vo Vatikánskych záhradách konferencia za účasti westminsterského arcibiskupa kardinála Vincenta Nicholsa, veľvyslankyne Veľkej Británie pri Svätej stolici Sally Axworthyovej a kardinála Fernanda Filoniho, prefekta Kongregácie pre evanjelizáciu národov. S úvodným príspevkom vystúpi vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin.

Newmana ako teológa predstavia na konferencii kanadský kardinál Marc Ouellet, prefekt Kongregácie pre biskupov a anglikánsky teológ Rev. Benjamin King z USA. O Newmanovi ako učiteľovi a vychovávateľovi bude hovoriť kancelár Oxfordskej univerzity Lord Patten of Barnes a jeho životný odkaz ako kňaza predstavia Sr. Kathleen Dietz FSO zo spoločenstva Das Werk a londýnsky katolícky teológ Roderick Strange.

Výstava dokumentov v anglickom kolégiu v Ríme

Ďalšie sprievodné podujatie v Ríme má charakter výstavy. Momenty návštev kardinála Newmana vo Večnom meste zachytáva výstava jeho originálnych dokumentov a listovej korešpondencie, ktorú 10. októbra otvorili v priestoroch Ctihodného anglického kolégia na Via di Monserrato 45. Výstava nesie názov „John Henry Newman – svätec v Ríme“ a potrvá do 14. októbra.

Teologický večer na pôde Oratória sv. Filipa Neriho

Kongregácia Oratória sv. Filipa Neriho, ktorej Anglické oratórium v Birminghame založil bl. John Henry Newman v roku 1848, zorganizovala už v závere septembra v Ríme konferenciu s názvom „John Henry Newman – z tieňa na svetlo”. Dňa 27. septembra 2019 v Oválnej sále pri známom rímskom kostole Chiesa Nuova, kde je pochovaný sv. Filip Neri, vystúpili s príspevkami teológovia a historici z rímskych a talianskych univerzít Fortunato Morrone, Nicolas Steeves SJ a Rocco Pezzimenti. Medzi hosťami bol aj kardinál Gianfranco Ravasi, predseda Pápežskej rady pre kultúru, ktorého s bl. kardinálom Newmanom spája aj titulárna diakonia San Giorgio in Velabro.

Kardinál Newman v slovenských médiách

Blížiacu sa kanonizáciu kardinála Newmana si rozličnými formami všimla aj Cirkev na Slovensku. Jeho osobnosti venovala diskusnú reláciu „V Samárii pri studni“ katolícka televízia LUX, do ktorej moderátor Radovan Pavlík v pondelok 7. októbra pozval oratoriánskeho kňaza Juraja Vitteka, rektora Kolégia Antona Neuwirtha Martina Luterána a učiteľa a prekladateľa Matúša Sitára - videoarchív. Vyšlo aj nové vydanie Newmanovho autobiografického diela Apologia pro vita sua v slovenčine zo Spolku svätého Vojtecha.

-jb-

10 októbra 2019, 12:39