Hľadaj

Vatican News

Pápežskú cirkevnú akadémiu povedie Američan Mons. Joseph Marino

Svätý Otec vymenoval doterajšieho prezidenta Pápežskej cirkevnej akadémie Mons. Giampiera Glodera za apoštolského nuncia na Kube. Za jeho nástupcu na čele rímskej inštitúcie na prípravu budúcich vatikánskych diplomatov vymenoval Mons. Josepha Marina, vatikánskeho diplomata pôvodom z USA.

Titulárny arcibiskup Natchitoches Mons. Joseph Marino (66) bol v poslednom období apoštolským nunciom v Malajzii, vo Východnom Timore a apoštolským delegátom v Bruneji. V diplomatickej službe Svätej stolice je od roku 1988. Pred pôsobením v Malajzii bol apoštolským nunciom v Bangladéši.

Talian Mons. Giampiero Gloder (61) viedol Pápežskú cirkevnú akadémiu od roku 2013.

-jb-

11 októbra 2019, 17:32