Hľadaj

IMG_2346.jpg

Inteligentný ruženec - pomôcka k modlitbe najmä pre mladú generáciu

Na svete je nový nápad, ktorý chce byť pomôckou k modlitbe. Takzvaný „inteligentný ruženec“ s aplikáciou Click to Pray eRosary je moderný elektronický prostriedok, ktorý má pritiahnuť najmä mladé generácie k tradičnej modlitbe ruženca.

Novinku predstavil v utorok 15. októbra v Tlačovom stredisku Svätej stolice medzinárodný riaditeľ Svetovej siete modlitby pápeža (Apoštolát modlitby) páter Frédéric Fornos SJ spolu so spoluautormi myšlienky. Cieľom projektu, spusteného v rámci Mimoriadneho misijného mesiaca a v roku, keď si pripomíname 175. výročie vzniku Apoštolátu modlitby, je viesť k rozjímavej modlitbe a vyprosovaniu pokoja pre svet.

Click to Pray eRosary je interaktívne zariadenie, ktoré funguje prostredníctvom aplikácie pre smartfóny. Môže sa používať ako náramok a aktivuje sa vykonaním znaku kríža. Bezplatná rovnomenná aplikácia poskytuje prístup k audio-sprievodcovi, obrázkom a osobným obsahom súvisiacim s modlitbou ruženca.

Projekt spája tradíciu Cirkvi s poslednými pokrokmi v technológiách. Zariadenie, ktoré má formu náramku, pozostáva z desiatich zrniek ruženca vyrobených z hematitu a čierneho achátu a zo zariadenia v tvare malého kríža, v ktorom sú uložené dáta. Po jeho zapnutí sa používateľ môže rozhodnúť pre tradičnú modlitbu ruženca, pre kontemplatívny ruženec či rozličné typy tematických ružencov, ktoré budú aktualizované každý rok. Projekt patrí k už existujúcej iniciatíve Svetovej siete modlitby pápeža s názvom Click To Pray.

Medzinárodný riaditeľ Svetovej siete modlitby pápeža Frédéric Fornos predstavil projekt týmito slovami:

„Ruženec je krásna duchovná tradícia na kontemplovanie Evanjelia spolu s Máriou. Je to modlitba jednoduchá a pokorná. Vo svete ľahostajnosti, tvárou v tvár mnohým nespravodlivostiam, chudobe a upieraniu základných práv, modliť sa za pokoj vo svete znamená vnášať zmierenie do našich každodenných vzťahov, do vzťahov s tými najchudobnejšími, s cudzincami, s rozličnými kultúrami a odlišnými duchovnými a náboženskými tradíciami, ale aj s našou zemou, našimi lesmi, s našimi riekami a oceánmi.“

-zk-

16 októbra 2019, 19:12