Hľadaj

Vatican News

Kardinál Jozef Tomko spomína na biskupskú vysviacku pred 40 rokmi

Dňa 15. septembra 1979 bola Sixtínska kaplnka svedkom biskupskej vysviacky, ktorú udeľoval osobne pápež. Svätenec bol len jeden, slovenský kňaz Mons. Jozef Tomko.

Jozef Tomko bol vysvätený na biskupa s hodnosťou titulárneho arcibiskupa doklejského. Miesto sa viaže na starovekú diecézu Doclea v oblasti rímskej provincie Horná Dalmácia.

Prvým spolusvätiteľom po boku sv. Jána Pavla II. bol 

vtedajší substitút Štátneho sekretariátu, Mons. Eduardo Martínez Somalo, ešte žijúci prelát španielskej národnosti, ktorý sa neskôr stal kardinálom. Druhým spolusvätiteľom bol zástupca slovenských biskupov Mons. Jozef Grutka, biskup americkej diecézy Gary v štáte Indiana, ktorý zomrel v roku 1993.

Sixtínska kaplnka bola plná Slovákov z USA, Kanady a zo západnej Európy. Z príbuzných Jozefa Tomka boli na biskupskej vysviacke prítomní obaja rodičia a dve sestry, jeho otec potom už zakrátko zomrel.

Na druhý deň mal novovysvätený arcibiskup Tomko ďakovnú svätú omšu v Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme.

Kardinál Jozef Tomko si na historickú udalosť svojej biskupskej vysviacky zaspomínal v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas v roku 2014, pri príležitosti vtedajších 90-tych narodenín. Prinášame jeho spomienky z nášho zvukového archívu:

Spomienky kard. Jozefa Tomka

-jb-

14 septembra 2019, 12:08