Hľadaj

Vatican News
Páter Lucián Bogucki OFM Conv. Páter Lucián Bogucki OFM Conv. 

Za nového kustóda slovenských minoritov bol zvolený P. Lucián Bogucki

Páter Lucián Bogucki OFM Conv., ktorý doteraz pôsobil ako rektor Kolégia penitenciárov pri Bazilike sv. Petra vo Vatikáne a zároveň ako špirituál Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme, bol zvolený za kustóda Slovenskej kustódie Rehole menších bratov konventuálov – minoritov. Zvolili ho v stredu 9. júla členovia 5. riadnej kustodiálnej kapituly zhromaždení v Brehove, okr. Trebišov.

Páter Lucián Bogucki má 53 rokov a pochádza z Poľska, z obce Piwniczna neďaleko slovenských hraníc pri Mníšku nad Popradom. V úrade kustóda na Slovensku, ktorý už sám v minulosti zastával, vystrieda teraz pátra Tomáša Lesňáka, ktorý bol v máji zvolený generálnou kapitolou minoritov za asistenta generálneho ministra pre oblasť strednej a východnej Európy.

Kustodiálna kapitula v Brehove zároveň zvolila za sekretára pátra Jaroslava Cára. Ďalšími členmi kustodiálnej rady sa stali pátri Jozef Súkeník a Martin Kollár. Okrem voľby vedenia bolo súčasťou prvej časti kapituly v dňoch 8. – 11. júla aj zhodnotenie posledného štvorročného obdobia. Druhá časť kapituly je naplánovaná na 5. – 7. augusta, rovnako v Brehove.

Pojem „kustódia“ vo františkánskej terminológii označuje správnu jednotku na úrovni viceprovincie.

-jb-

11 júla 2019, 15:37