Hľadaj

Vatican News
Ukrajinskí gréckokatolíci pri bohoslužbe v kostole sv. Sergia a Bakcha v Ríme Ukrajinskí gréckokatolíci pri bohoslužbe v kostole sv. Sergia a Bakcha v Ríme 

Ukrajinskí gréckokatolíci v Taliansku dostali vlastný exarchát

Svätý Otec František zriadil Apoštolský exarchát pre ukrajinských veriacich byzantského obradu sídliacich v Taliansku. Do jeho čela vymenoval ako apoštolského administrátora „sede vacante“ kardinála Angela De Donatis, ktorý je generálnym vikárom Svätého Otca pre Rímsku diecézu.

Počet veriacich nového exarchátu dnes dosahuje 70 tisíc. Ide celkovo o 145 komunít, ktorým slúži 62 kňazov. Hranice cirkevnosprávneho územia sa kryjú s celým územím Talianska. Katedrálnym chrámom a sídlom exarchátu bude starobylý Kostol sv. Sergia a Bakcha v rímskej časti Monti. Chrám pochádza z 9. storočia a dnes je v Ríme známy ako kostol ukrajinských gréckokatolíkov.

Cirkevný život ukrajinských gréckokatolíckych veriacich je v Taliansku intenzívne prítomný najmä v posledných dvoch desiatkach rokov. Pastoračná starostlivosť o ich komunity doposiaľ spadala pod Službu migrantom (Servizio Migrantes) v rámci Konferencie biskupov Talianska, mali svojho kňaza vymenovaného za národného koordinátora a jednotlivé komunity patrili pod miestnych latinských biskupov. Spojenie s Ukrajinskou gréckokatolíckou cirkvou zabezpečoval aj biskup s poslaním apoštolského vizitátora, ktorým je v súčasnosti Mons. Dionisio Lachovicz OSBM.

-jb-

11 júla 2019, 14:03