Hľadaj

Vatican News
Mons. Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi Mons. Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi 

Svätý Otec vymenoval členov posudkového kolégia pre rezervované delikty

Svätý Otec vymenoval členov Posudkového kolégia pre odvolania v záležitostiach rezervovaných deliktov, zriadeného pri Kongregácii pre náuku viery. Medzi siedmimi odborníkmi v oblasti kánonického práva je aj vladyka Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné Cirkvi.

Úlohou spomenutého kolégia je skúmať odvolania v kauzách týkajúcich sa tzv. delicta reservata, čiže deliktov, pri ktorých kánonické právo vyhradzuje jurisdikciu priamo pápežovi. Vymenovanými členmi komisie, ktorých mená zverejnilo vatikánske Tlačové stredisko 29. júla, sú monsignori Filippo Iannone, Andrea Migliavacca, Egidio Miragoli, Carlo Roberto Maria Redaelli, Arthur Roche, Pier Antonio Pavanello a Cyril Vasiľ. Svätý Otec vymenoval aj náhradného člena kolégia, ktorým je Mons. José Luis Mollaghan.

-jb-

29 júla 2019, 13:58