Hľadaj

2019.06.25 Padre Barrios Prieto Manuel Enrique 2019.06.25 Padre Barrios Prieto Manuel Enrique 

Novým generálnym sekretárom COMECE je španielsky kňaz Manuel Barrios Prieto

Komisia biskupských konferencií Európskeho spoločenstva (COMECE) má nového generálneho sekretára. Je ním španielsky kňaz Manuel E. Barrios Prieto. Ako nový generálny sekretár COMECE od 1. septembra vystrieda vo funkcii pátra Oliviera Poquillona OP. Jeho mandát má dĺžku štyroch rokov.

Manuel Barrios Prieto pochádza z Madridu, kde sa narodil v r. 1962, ale detstvo prežil v Ríme. Na kňazstvo sa pripravoval v Rímskom diecéznom seminári a vysviacku prijal v Lateránskej bazilike. Je doktorom teológie a psychológie, v Španielsku prednášal teologické disciplíny a bol aj biskupským delegátom pre pastoráciu rodín. Od roku 2011 pôsobil ako riaditeľ sekcie pre ekumenizmus a medzináboženský dialóg v rámci Konferencie biskupov Španielska. Už 20 rokov je duchovným správcom jednej z farností v Madride.

-zk-

26 júna 2019, 12:22