Hľadaj

Miesto zjavenia Panny Márie 14-ročnej Bernadette Soubirousovej v r. 1858 Miesto zjavenia Panny Márie 14-ročnej Bernadette Soubirousovej v r. 1858 

Svätý Otec vymenoval Mons. Hérouarda za delegáta pre svätyňu v Lurdoch

Pápež František menoval osobitného delegáta pre pútnickú svätyňu v Lurdoch. Je ním pomocný biskup francúzskej diecézy Lille Mons. Antoine Hérouard.

List s menovaním oficiálne prečítal v Lurdoch vo štvrtok 6. júna predseda Pápežskej rady pre novú evanjelizáciu Mons. Rino Fisichella. Pápežská rada má z rozhodnutia Svätého Otca Františka vo svojej kompetencii aj podporovanie pastoračnej starostlivosti vo veľkých pútnických svätyniach ako miestach s významným evanjelizačným potenciálom.

Mons. Antoine Hérouard bol vymenovaný pre Lurdy za osobitného delegáta „ad nutum Sanctae Sedis“, čiže na základe potreby Svätej stolice. Naďalej zostáva pomocným biskupom Lille a jeho pripojená nová misia sa týka len samotnej pútnickej svätyne a pastoračnej a duchovnej služby v rámci nej. Biskupom diecézy „Tarbes e Lourdes“, do ktorej patrí aj mestečko Lurdy, naďalej zostáva Mons. Nicolas Jean René Brouwet.

V súvislosti s aktuálnym menovaním možno spomenúť, že podobným spôsobom vymenoval pápež František v roku 2017 za špeciálneho apoštolského delegáta pre pútnickú svätyňu v Medžugorí Mons. Henryka Hosera, ktorý je od roku 2018 apoštolským vizitátorom farnosti Medžugorie na dobu neobmedzenú.

-jb-

06 júna 2019, 15:10