Hľadaj

Po úspešnej obhajobe: druhý zľava nový doktor teológie Patrik Taraj , vľavo moderátor prof. Fabrizio Pieri Po úspešnej obhajobe: druhý zľava nový doktor teológie Patrik Taraj , vľavo moderátor prof. Fabrizio Pieri

Doktorát zo spirituálnej teológie v Ríme obhájil spišský kňaz Patrik Taraj

V stredu 19. júna v Ríme úspešne obhájil doktorát z teológie na Inštitúte spirituality Pápežskej univerzity Gregoriana kňaz Spišskej diecézy Patrik Taraj, člen komunity Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda.

Dizertačnú prácu na tému „Kňazská spiritualita v magistériu Benedikta XVI. – Žiť tajomstvo Pánovho kríža s aplikáciou pre klérus Spišskej diecézy“ vypracoval pod vedením moderátora prof. Fabrizia Pieriho.

-jb-

20 júna 2019, 17:35