Hľadaj

Vatican News

Slovenské kolégium v Ríme slávilo Te Deum s biskupom Ginom Realim

V Pápežskom slovenskom kolégiu sv. Cyrila a Metoda sa 23. mája konala slávnostná omša Te Deum pri príležitosti blížiaceho sa konca akademického roka 2018/2019. Celebrantom bol Mons. Gino Reali, biskup diecézy Porto-Santa Rufina, do ktorej patrí aj slovenské kolégium.

Mons. Reali si zaspomínal na priateľské vzťahy s viacerými slovenskými kňazmi ako aj na svoje návštevy Slovenska. Vo svojom príhovore, reflektujúc nad posolstvom Pápeža Františka biskupom Talianska, poukázal na význam správne budovaného vzťahu medzi kňazmi a biskupom.

Mons. Gino Reali pochádza zo stredného Talianska, z diecézy Spoleto-Norcia. Kňazom sa stal v roku 1971, od roku 2002 je diecéznym biskupom diecézy Porto-Santa Rufina, ktoré je jednou zo siedmich suburbikárnych diecéz. Podľa starodávnej tradície ide o sedem diecéz okolo Rímskej diecézy, na čele ktorých stáli biskupi, ktorí boli najbližšími spolupracovníkmi pápeža. Dnes ich funkciu plnia kardináli, z ktorých sedem s najvyššou hodnosťou titulárne predsedá siedmim suburbikárnym cirkvám, avšak bez narúšania kompetencie ich vlastných pastierov.

V roku 2020 uplynie tisíc rokov od spojenia diecéz Porto a Santa Rufina a teda aj vzniku diecézy, na území ktorej sa Pápežské slovenské kolégium v Ríme nachádza.

(Text a foto: Jozef Barlaš)

-jb-

27 mája 2019, 18:10