Hľadaj

Slávnosti sv. Jána Nepomuckého predsedal Mons. Giuseppe Leanza, niekdajší nuncius v ČR Slávnosti sv. Jána Nepomuckého predsedal Mons. Giuseppe Leanza, niekdajší nuncius v ČR 

Pred 50 rokmi zomrel v Ríme kardinál Josef Beran

Osobnosť Božieho služobníka kardinála Josefa Berana, ktorého 50. výročie smrti pripadá na dnešný deň 17. mája, si pripomenuli pri slávnosti sv. Jána Nepomuckého v rímskom Pápežskom kolégiu Nepomucénum. Slávnostnej svätej omši v predchádzajúci deň za účasti vyše 50 kňazov predsedal arcibiskup Giuseppe Leanza, niekdajší apoštolský nuncius v Českej republike, ktorý v homílii spomenul kardinála Berana ako jednu z najväčších osobností Cirkvi v Čechách.

Pražský arcibiskup Josef Beran žil od 17. februára 1965 v Ríme, s odopretou možnosťou návratu do vlasti zo strany komunistického režimu. Pápež sv. Pavol VI. ho krátko po príchode do Ríma menoval za kardinála. Kardinál Josef Beran o štyri roky podľahol rakovine pľúc, zomrel 17. mája 1969 v Pápežskom kolégiu Nepomucénum. Pavol VI. prišiel k jeho smrteľnej posteli tesne po jeho smrti.

Telesné pozostatky kardinála Berana pochovali v krypte Vatikánskej baziliky, odkiaľ minulý rok rakvu slávnostne preniesli do pražskej Katedrály sv. Víta, Václava a Vojtecha. Beatifikačný proces začatý v roku 1998 už má ukončenú diecéznu fázu. Uzavrela sa práve pred rokom, 17. mája 2018.

17 mája 2019, 12:35