Hľadaj

Vatican News
Osobnosť jezuitu prof. Félixa J. Litvu sa spája s najslávnejším obdobím Vatikánskeho rozhlasu v dobe totality Osobnosť jezuitu prof. Félixa J. Litvu sa spája s najslávnejším obdobím Vatikánskeho rozhlasu v dobe totality 

Pred 100 rokmi sa narodil prof. Félix Litva SJ - kňaz, cirkevný historik a muž médií

V sobotu 11. mája si pripomíname okrúhle výročie jednej z veľkých slovenských osobností 20. storočia, ktorá je úzko spojená so Slovenskou redakciou Vatikánskeho rozhlasu. Presne pred sto rokmi sa narodil páter Félix Litva SJ (1919-2006), profesor dejín na rímskej Gregoriane, viceprovinciál slovenských jezuitov v zahraničí a zakladateľ vydavateľstva Dobrá kniha v Kanade.

Félix Jozef Litva sa narodil 11. mája 1919 v Mikšovej pri Bytči. Ako 15-ročný vstúpil do Spoločnosti Ježišovej a v r. 1945 prijal kňazskú vysviacku. Na Slovenskej univerzite v Bratislave študoval dejiny a francúzsku literatúru, keď ho v roku 1950 zasiahli represie komunistického režimu proti rehoľníkom. V lete 1951 sa mu podarilo utiecť do zahraničia a v Ríme začal spolupracovať so slovenskou redakciou Vatikánskeho rozhlasu, ktorú vtedy viedol P. Štefan Smržík, neskôr to boli pátri Stanislav Polčin, Štefan Senčík a ďalší jezuiti. Pre rozhlas prispieval aj počas štúdií na Gregoriane (1953-57) i v ďalších rokoch, keď pôsobil ako profesor cirkevných dejín (1957-65, 1983-90).

Od roku 1968 bol viceprovinciálom slovenských jezuitov v zahraničí (1968-75, 1989-90). Centrom jeho pôsobenia sa stal Galt a neskôr Cambridge v Kanade. Angažoval sa aj vo Svetovom kongrese Slovákov. Koncom 70-tych rokov sa opäť presunul do Ríma, spolupracoval s Vatikánskym rozhlasom za vedenia P. Timoteja Masára a v rokoch 1983-84 osobne viedol redakciu.

P. Félix Litva bol mužom bohatých priateľstiev, duchovného, kultúrneho a spoločenského rozhľadu. Na Gregoriáne mu bol blízky Francis Sullivan SJ, ktorý druhých obohacoval obrazom Cirkvi vedenej a v ťažkostiach potešovanej Duchom Svätým. V Kanade v komunite zahraničných Slovákov pomáhal v spolupráci s podnikateľom Štefanom Romanom, ktorý bol aj sponzorom jezuitských diel, tiež s Agnesou Jergovou Gundovou, ktorá pod redaktorským menom Marína Havranová podobne ako on pracovala pre Hlas Ameriky. Do okruhu jeho priateľov patril aj výtvarník Koloman Sokol, v Európe si dopisoval s Imrichom Kružliakom a s mnohými ďalšími osobnosťami.

V roku 1992 sa Félix Litva vrátil na Slovensko a bol riaditeľom vydavateľstva Dobrá kniha, ktoré sa z Kanady presťahovalo do Trnavy. Pôsobil aj ako prorektor Trnavskej univerzity. Od roku 2000 až do svojej smrti žil v Senioráte Spoločnosti Ježišovej v Ivanke pri Dunaji, udržiaval kontakty s intelektuálmi a bol publikačne činný. Pre Vatikánsky rozhlas naposledy v roku 2002 priblížil históriu pôsobenia slovenských jezuitov v Kanade. Zomrel 86-ročný 1. februára 2006.

Páter Félix Litva zostáva v pamäti ako jedna z najväčších osobností jezuitskej rehole slovenského pôvodu.

-jb-

11 mája 2019, 17:41