Hľadaj

Vatican News

V Mexiku 4. mája blahorečia mystičku Conchitu, duchovnú matku kňazov

V sobotu 4. mája bude v Mexiku blahorečená Maria Concepción Cabrera Arias de Armída (1862-1937), laička, matka deviatich detí. Mexiko ju pozná pod familiárnym menom Conchita (vyslov. „končita“). Bola zakladateľkou piatich apoštolských diel a autorkou množstva mystickej spisby.

Spiritualitu ctihodnej Božej služobníčky Marie Concepción priblížil v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas prefekt Kongregácie pre kauzy svätých kardinál Angelo Becciu:

„Oslovovali ju „matka“, je to zaujímavé. Je to postava mimoriadne jedinečná. Žila v Mexiku v rokoch 1862 až 1937. Bola manželkou, matkou, vdovou, mystičkou,  a dokonca zakladateľkou piatich kongregácií. Má veľmi osobitnú spiritualitu: sústreďuje sa v láske k Panne Márii. Čiže ona sa takmer identifikuje s Máriou a od Márie si chce vziať predovšetkým aspekt kríža, utrpenia. Chce sa pripodobniť Márii v prijímaní akejkoľvek bolesti, ktorá sa jej v živote pritrafí a obetovať to Pánovi.“

Misiou, ktorú Pán zveril „Conchite“ – ako ju dôverne nazývali –, bolo zachraňovať duše, osobitne duše kňazov, za ktorých sa mnoho modlila. Ako dospela k tomuto povolaniu?

„Táto žena je veľká, pretože je mystičkou s veľkou láskou k Bohu a k Panne Márii, no zároveň bola manželkou – mala manžela, ktorého veľmi milovala a kvôli ktorého smrti ohromným spôsobom trpela. A potom bola matkou deviatich detí, z ktorých štyri zomreli, čo jej spôsobilo veľkú bolesť, jedno veľké utrpenie. Ona všetko prijala trpiac, no prijala to a obetovala Pánovi vediac, že utrpenie, keď ho vložíme do Božích rúk, je plodom požehnania a spásy. A jednou z jej motivácií, jedným osobitným cieľom, bolo obetovanie sa za svätosť kňazov. Tak ako Mária videla v apoštoloch osobu Ježiša, tak aj Conchita videla v kňazoch osobu Ježiša a cítila sa byť matkou kňazov, svojich detí. (...)

V modlitbách zvykla hovoriť: «Nech sú kňazmi, aby mohli pozdvihovať hmotársky a zmyselný svet. Nech sú zdvižnou pákou na pozdvihnutie sveta». Vedela, že kňazi buď sú svätí, alebo sú nič nehovoriacimi, čiže soľou bez chuti, ktorá stráca chuť.“

Conchita bola veľkou mystičkou, ktorá zanechala 46 diel zozbieraných v 158 zväzkoch.

„Je to impozantný rozsah... 60-tisíc ručne písaných strán. Predstavme si to všetko, čo napísala táto mystička, až tak, že jej duchovný otec hovorieval: «Bude treba mnoho ľudí a mnoho rokov na odhalenie duchovných pokladov týchto písomností». Ohniskom jej mystiky bola vrúcna láska k Ježišovi a túžba dať ho spoznať všetkým národom.“

Spomínané rukopisy okrem iného inšpirovali i k založeniu piatich apoštolátov „Diel kríža“, ktoré sú v Mexiku veľmi dôležité a ešte stále aktívne.

„Je to päť Diel kríža: prvé sa nazýva Apoštolát kríža. Toto dielo je pre všetkých veriacich: ako laikov, tak kňazov i rehoľníkov. Druhým dielom sú Rehoľníčky kríža od Najsvätejšieho Ježišovho Srdca, ktorého členky, rehoľníčky, sa venujú kontemplatívnemu životu. Potom je tu Zmluva lásky s Najsvätejším Ježišovým Srdcom, tvorené laikmi, ktorí hľadajú posvätenie v duchu kríža. Pre biskupov a diecéznych kňazov založila Kňazské bratstvo, a piate dielo – Nadáciu misionárov Ducha Svätého – založila spoločne so ctihodným Božím služobníkom otcom Félixom de Jesús Rougerom. Všetko sú to diela aktívne, ktoré ešte priťahujú mnoho povolaní. Hovoríme o prvých rokoch 20. storočia, ešte pred Koncilom, čo ukazuje, ako Duch Svätý vždy pôsobil v Cirkvi a doceňoval i matky laičky, aby boli zdrojom milosti pre celý Boží ľud.“

Aké je dedičstvo tejto už zakrátko blahoslavenej?

„Jej dedičstvo je darovať život pre Cirkev a spásu ľudstva. Je to dedičstvo, ktoré je tiež náukou pre nás všetkých. Ak žiješ v Bohu, môžeš byť tvorcom, môžeš byť tvorivým, môžeš mať ohromnú fantáziu na oživenie, obnovenie Cirkvi. Je tu krása, je tu nesmierne bohatstvo, ktoré nám dáva ísť ponad krízy, pretože tu zostáva vitalita výhonku viniča, ktorým je Kristus a ktorý vie obnoviť Cirkev nečakaným spôsobom prostredníctvom krásy, ktorej sa môžeme dotknúť rukou.“

(Rozhovor zrealizovala Roberta Barbi)

-zk-

01 mája 2019, 20:04