Hľadaj

Vatican News

Budapešť sa pripravuje na Medzinárodný eucharistický kongres 2020

Presne 500 dní pred otvorením Medzinárodného eucharistického kongresu v Budapešti sa pred tamojšou Bazilikou sv. Štefana zišiel spevácky zbor 500 detí, aby spoločne zaspievali na Božiu chválu. Chlapcov a dievčatá v tričkách s nápisom vyjadrujúcim motto kongresu: „V tebe sú všetky moje pramene“ zo Žalmu 87 privítal budapeštiansko-ostrihomský arcibiskup-metropolita kardinál Péter Erdő.

Medzinárodný eucharistický kongres v roku 2020 bude už 52. v poradí a uskutoční sa v týždni od 13. do 20. septembra 2020 v Budapešti. Už zakrátko, v dňoch 8. – 11. mája prídu na návštevu Maďarska členovia Pápežského výboru pre medzinárodné eucharistické kongresy, aby si spoločne prešli miesta a priestory vybrané za dejisko pre podujatie. Patrí medzi ne výstavisko Hungexpo, Námestie hrdinov (Hősök tere), Bazilika sv. Štefana,  Kossuthovo námestie (Kossuth tér) a mesto Ostrihom.

-jb-

03 mája 2019, 10:41