Hľadaj

Marek Vanus SDV 20190428 cr.jpg

Svedectvo Mareka Vaňuša SVD o biblickom apoštoláte Spoločnosti Božieho Slova

V dňoch 23. – 26. apríla sa vo Večnom meste konal Medzinárodný biblický kongres Katolíckej biblickej federácie pri príležitosti 50. výročia jej založenia. Medzi účastníkmi, ktorých v záverečný deň prijal na audiencii Svätý Otec František, bol aj páter Marek Vaňuš, ktorý na kongrese zastupoval misionársku rehoľu verbistov.

Katolícka biblická federácia je organizácia, ktorá slúži biblickému apoštolátu v duchu Druhého vatikánskeho koncilu, najmä jeho vieroučnej konštitúcie o Božom zjavení Dei Verbum, bola založená pápežom Pavlom VI. z iniciatívy kardinálov Augustina Beu a Johannesa Willebrandsa a pátra Waltera M. Abbotta SJ.

Dnes má Katolícka biblická federácia spolu 319 členov v 127 krajinách. Z nich 92 má plné členstvo a 227 je tzv. „asociovaných“, čiže pridružených členov. Súčasným prezidentom je kardinál Luis Antonio Tagle, arcibiskup Manily. Generálny sekretariát sídli v bavorskom Sankt Ottilien.

P. Marek Vaňuš SVD, ktorý je od roku 2014 v rámci Spoločnosti Božieho Slova generálnym koordinátorom pre biblický apoštolát, pre Vatikánsky rozhlas stručne priblížil angažovanosť rehole na poli biblického apoštolátu a osobitne v rámci štruktúr Katolíckej biblickej federácie.

Marek Vaňuš SVD pre Vatikánsky rozhlas (3 min)

-jb-

28 apríla 2019, 19:41