Hľadaj

Vatican News
Penitenzieria Apostolica Penitenzieria Apostolica  (Vatican Media)

Aktuálne problémy spovednej praxe priblížia odborníci Apoštolskej penitenciárie

Odborníci Apoštolskej penitenciárie z Vatikánu vystúpia v Bratislave na konferencii s názvom „Aktuálne problémy spovednej praxe“. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou sa uskutoční vo štvrtok 2. mája v aule Teologickej fakulty Trnavskej univerzity na Kostolnej ulici.

Dekan Teologickej fakulty Trnavskej univerzity doc. Miloš Lichner SJ predstaví na konferencii troch hostí z Vatikánu, ktorí vystúpia s odbornými príspevkami.  Regens Apoštolskej penitenciárie Mons. Krzysztof Nykiel priblíži poslanie „Apoštolskej penitenciárie ako tribunálu milosrdenstva pre službu spovedníkov“. Teológ Apoštolskej penitenciárie prof. Ján Ďačok SJ bude hovoriť na tému „Sviatosť zmierenia a nová evanjelizácia v 21. storočí“ a do tretice sa konzultor Apoštolskej penitenciárie prof. Paolo Carlotti SDB zameria na špecifickú otázku v prednáške „Korupcia v spoločnosti a v Cirkvi“.

Cieľom podujatia, ktorého súčasťou budú aj momenty diskusie a záverečný okrúhly stôl je podporiť odborný rast a kompetenciu študentov i absolventov Teologickej fakulty Trnavskej univerzity, kňazov pôsobiacich v pastorácii a zodpovedných za permanentnú formáciu, ako aj všetkých záujemcov o danú tému.

-jb-

30 apríla 2019, 19:15