Hľadaj

Vatican News
Veglia Pasquale 1 aprile 2018 Pontificio Collegio Slovacco Roma Veglia Pasquale 1 aprile 2018 Pontificio Collegio Slovacco Roma 

Veľkonočné trojdnie má spojiť celú farnosť, píšu biskupi Rímskej diecézy

K znovuobjaveniu ústredného miesta farnosti ako rodinného domu a spoločenstva viery a k sústredeniu slávení Veľkonočného trojdnia do farských kostolov povzbudzuje Biskupská rada Rímskej diecézy v dokumente sumarizujúcom teologické a pastoračné kritériá ohľadom slávenia trídua.

Dokument sprevádzaný listom vikára Svätého Otca pre Rímsku diecézu kard.  Angela De Donatis čerpá z textov o liturgickom slávení Veľkonočného trojdnia počnúc od Druhého vatikánskeho koncilu až do súčasnosti. Upozorňuje farnosti, aby sa vyhli tomu, že by boli slávenia Veľkonočné vigílie „vyhradené pre osobitné skupiny“. Aj tých, čo zvyčajne počas roka chodievajú na svätú omšu do rôznych kaplniek a pomocných bohoslužobných priestorov rehoľných či iných komunít, povzbudzuje k účasti na slávení Trojdnia vo farských kostoloch.

Existujú však aj odôvodnené výnimky, keď Sväté trojdnie možno oslavovať „na miestach, kde je objektívne nemožné zúčastniť sa na liturgickej slávnosti farského spoločenstva“. To je prípad klauzúrnych kláštorov alebo i väzníc a nemocníc. Pokiaľ ide o cirkevné hnutia, tieto môžu s dovolením farára sláviť na inom mieste ako vo farnosti, vhodnom na vykonávanie bohoslužieb.

Biskupi navrhujú, aby sa správcovia farností stretli s predstaviteľmi rehoľných komunít prítomných na danom území, prípadne s inými cirkevnými skupinami, a dohodli sa s nimi na príprave slávenia Veľkonočného trojdnia. Okrem toho Biskupská rada Rímskej diecézy povzbudzuje k doceneniu vysluhovania sviatosti zmierenia ako príprave k Veľkej noci, a to aj v spojení so spoločnou kajúcou liturgiou.

-mh-

14 marca 2019, 15:32