Hľadaj

20190310_184818.jpg

Kardinál Jozef Tomko oslavuje 95. narodeniny a 70 rokov kňazstva

Deväťdesiatpäť rokov sa v pondelok 11. marca 2019 dožíva kardinál Jozef Tomko. K životnému jubileu rodáka z Udavského pri Humennom sa pripája aj 70 rokov kňazstva, ktoré prijal 12. marca 1949 v Ríme. Slovenský kardinál oslávi obe jubileá v sobotu 16. marca v Košiciach. V predvečer 95. narodenín slávil ďakovnú svätú omšu na pôde Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme v rodinnom kruhu kňazov, rehoľníkov a rehoľných sestier.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Na hlavnú oslavu životného i kňazského jubilea pricestuje emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov do vlasti, kde navštívi Košice i rodné Udavské. V sobotu 16. marca v Košiciach v Katedrále sv. Alžbety pri svätej omši o 10. hod. si slovenská Cirkev spoločne pripomenie a poďakuje sa Bohu za 95 rokov života a 70 rokov kňazstva kardinála Jozefa Tomka a zároveň aj 85 rokov života emeritného košického arcibiskupa Mons. Alojza Tkáča. Na slávnosť do katedrály sú pozvaní všetci ľudia dobrej vôle.

Jubilejné slávenia začal kardinál Jozef Tomko už v nedeľu 10. marca v Ríme v rodinnej atmosfére na pôde Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda. Pri svätej omši o 17. hodine ho pri oltári privítal rektor kolégia ThDr. Pavol Zvara. Vo fialovej farbe Prvej pôstnej nedele s jubilantom koncelebrovalo vyše 40 diecéznych i rehoľných kňazov za účasti viacerých rehoľných sestier z rozličných kongregácií, ako aj laikov pôsobiacich v Ríme, zo Slovenska i Čiech.

„Na Vašej tvári vidíme, že ste šťastný Kristov kňaz, arcibiskup a kardinál,“ prihovoril sa jubilantovi pri jeho „platinovej omši“ slávnostný kazateľ páter Konštanc Miroslav Adam. Dominikán, ktorý pôsobí v Ríme ako sudca tribunálu Rímskej róty, charakterizoval bohatý život kardinála Tomka ako napĺňanie Kristovho misijného poslania vo vernosti odkazu sv. Cyrila a Metoda. Po pripomenutí množstva jeho významných poslaní a ciest v mene pápeža, ako aj zásluhy na vybudovaní slovenského centra v Ríme v dobe neslobody, zhrnul svoj slávnostný príhovor do slov povzbudenia:

„Pred 70 rokmi ste na seba s dôverou prijali kňazstvo a dnes, už na záver, Vás povzbudzujem, aby ste v nastúpenej ceste pokračovali. Boh Vám bude i naďalej dodávať odvahu. Veď ten, ktorý urobil počiatok a stred, daruje vám aj večné naplnenie kňazstva a celého života!

Slová Pána Ježiša: „Iďte a učte všetky národy, iďte a krstite ich; nebojte sa, ja som s vami...“, nech Vás, drahý náš jubilant, sprevádzajú po všetky dni Vášho kňazského života.

Pozrite sa na našich vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda. Hoci jeden zomiera pomerne mladý v rozrobenej vinici a druhý trpí vo väzení, hoci ho pospolitý ľud čaká, ich obete a námahy neboli zbytočné. Boh doteraz žehná nášmu národu.

A keby dnes niekto povedal, že už nie je potrebné obetovať sa a namáhať, lebo veď máme náboženskú slobodu, mýlil by sa, pretože každá doba až do konca čias potrebuje, aby sa plnili Kristove slová: „Iďte a učte!“ A tak aj nás zaväzujú.“

Homília Mons. Konštanca Adama OP

O príjemnú atmosféru a pohostenie domácimi špecialitami po svätej omši sa postarala komunita milosrdných sestier sv. Vincenta – satmárok, ktorá pôsobí v slovenskom kolégiu v Ríme. Dve sestry z tejto rehole, sestra Júlia Kolumberová a sestra Irena Kopanicová, sa už viacero rokov starajú o domácnosť kardinála Tomka.

Po prípitku so spievanými žičeniami „Sto lat“ a „Mnohaja lita“ si kardinál rozbalil narodeninový darček. Ako poslednému žijúcemu zakladateľovi Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme, ktorý aj v 95-ke stále udržiava s pápežským kolégiom živý kontakt, mu rektor Pavol Zvara v mene komunity kolégia venoval minipočítač tablet. Jubilant hneď ukázal, že nebude mať problém s jeho obsluhou.

Kardinál Jozef Tomko sa stále teší dobrému zdraviu a je aktívny aj po intelektuálnej stránke. Z Vatikánu, kde sa zúčastňuje na podujatiach kardinálskeho zboru, sa pravidelne prihovára cez Vatikánsky rozhlas a podniká cesty do vlasti. V Ríme koncelebruje s pápežom Františkom pri významných príležitostiach, ako aj nedávno pri vianočnej slávnosti alebo na Popolcovú stredu, keď osobne udelil pápežovi znak popola v jeho titulárnom chráme, Bazilike sv. Sabíny.

Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu aj v mene poslucháčov vyprosuje jubilujúcemu otcovi kardinálovi hojnosť Božích darov zdravia a sily ducha i tela a teší sa na ďalšiu rozhlasovú spoluprácu.

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

11 marca 2019, 13:37