Hľadaj

Vatican News
Svätý Alojz ako vzor obetavej služby chorým Svätý Alojz ako vzor obetavej služby chorým 

Jubilejný rok patróna mládeže sv. Alojza sa predlžuje do 21. júna

Jubilejný rok patróna mládeže sv. Alojza Gonzágu, ktorý Cirkev začala sláviť 9. marca 2018 pri 450. výročí jeho smrti, sa rozhodnutím Apoštolskej penitenciárie predĺžil do 21. júna 2019, kedy bude Cirkev sláviť deň jeho liturgickej spomienky.

V sobotu 9. marca, výročný deň smrti sv. Alojza, bude pri jeho hrobe v Kostole sv. Ignáca v centre Ríma predsedať o 18.30 slávnostnej koncelebrovanej svätej omši kardinál Luis Ladaria Ferrer SJ, prefekt Kongregácie pre náuku viery. Pred omšou zaznie na priľahlom Námestí sv. Ignáca koncert vojenského orchestra „La  Banda  dell’Arma  dei  Carabinieri”.

Predĺženie Jubilejného roka sa na základe dekrétu so všetkými výsadami  týka aj získania plnomocných odpustkov pri návšteve kostolov a kaplniek zasvätených sv. Alojzovi. Zreštaurované priestory s kaplnkou historického jezuitského noviciátu, známe ako „Izby sv. Alojza“, sú počas Jubilejného roka prístupné pre pútnikov vstupom cez spomenutý rímsky kostol.

Historické miesta spojené so sv. Alojzom už počas jubilejného roka navštívili aj viaceré pútnické skupiny zo Slovenska. U nás je sv. Alojzovi zasvätený kostol v Podhoranoch pri Prešove a tri kaplnky: v Čeríne pri Banskej Bystrici, v Klátovej Novej Vsi v okrese Partizánske a v Bratislave na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity.

Sv. Alojz (Luigi) Gonzága sa narodil 9. marca 1568 v šľachtickom sídle Castiglione delle Stiviere neďaleko Mantovy v regióne Lombardia. Už v mladom veku sa rozhodol pre rehoľné povolanie. Cirkev ho kladie za vzor čistoty a obetavej služby chorým, za duchovného pomocníka pri voľbe životného povolania a za orodovníka pri nákazlivých chorobách. Zomrel ako 23-ročný, keď sa nakazil pri dobrovoľnej službe chorým počas epidémie v Ríme.

Za patróna mládeže ho vyhlásil pápež Benedikt XIII. v roku 1729. Pius XI. ho v roku 1926 nazval patrónom študentov a v roku 1991 ho pápež Ján Pavol II. vyhlásil za patróna chorých na aids.

-jb-

09 marca 2019, 10:17