Hľadaj

Vatican News

V Ugande posvätili kostol postavený vďaka dobrodincom zo Slovenska

Na severe Ugandy v dedinke Unna pri meste Adjumani posvätili v nedeľu 10. februára novovybudovanú svätyňu neustálej adorácie. Kostol zasvätený Najsvätejšej Trojici postavili Margita Kačányiová zo Slovenska a Katarína Riria z Ugandy, ktoré tu pôsobia už ôsmy rok. V spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou vedú HIV-centrum pre siroty a zraniteľné deti s názvom „Gift of love“ – Dar lásky.

Svätyňa bola postavená s finančnou podporou mnohých slovenských darcov v priebehu dvoch rokov a v súčasnosti sa otvára jej duchovné centrum. Na slávnosti, ktorú viedol biskup diecézy Arua Mons. Sabino Ocan Odoki, sa zúčastnilo množstvo kňazov, z ktorých mnohí dlhodobo spolupracujú s centrom, rehoľné sestry, predstavitelia regiónu a vyše 600 veriacich.

Zo Slovenska boli prítomní niekoľkí predstavitelia Slovenskej katolíckej charity, medzi nimi generálny sekretár Erich Hulman, projektový manažér rozvojovej  spolupráce Martin Vittek a technický poradca pre rozvojovú spoluprácu Marián Kolenčík. Na posviacke Kostola Najsvätejšej Trojice v Adjumani boli aj dvaja kňazi zo Slovenska, jezuitskí pátri Jozef Šofranko a Dušan Bezák.

„Boh odpovedal na naše modlitby prostredníctvom katolíkov na Slovensku, ktorí podporili výstavbu nášho duchovného centra. Všetko sa udialo vďaka horlivosti a veľkému nasadeniu sestry Margity. Darcovia podporili výstavbu a zariadenie centra. Sme im veľmi vďační za vypočutie a ich odpoveď na plač chudobných. Toto je veľký dar pre diecézu Arua a univerzálnu Cirkev od slovenských katolíkov. Vďaka každému, kto priložil ruku k tomuto dielu, podporil ho alebo sa zúčastnil posviacky budovy kostola a jeho zasvätenia Svätej Trojici,“ napísala z ugandského Adjumani Katarína Riria.

Keďže základom centra je starostlivosť o potreby detí, sestra Margita Kačányiová, jedna z iniciátoriek projektu, cítila, že duchovné uzdravenie vedie k obnove a prijatiu. Preto priatelia z charizmatických hnutí a ďalší priaznivci tohto diela pomohli a poskytli podporu, čo viedlo neskôr k zrodu myšlienky duchovného centra neustálej adorácie.

Región Adjumani hostí mnohých utečencov z južného Sudánu, najmä deti a matky. Opustili svoju krajinu kvôli vojne a hľadajú pokoj. Podľa slov Kataríny Riria, nový kostol bude „kresťanským pútnickým miestom, miestom útočiska, kam každý môže prísť a hovoriť s Bohom v každom čase po celý rok. Ako miesto s neustálou adoráciou bude pre všetky duše, ktoré hľadajú pokoj vo svojich srdciach, najmä pre tých, ktorí sú ohrození vojnou a chorobou.“

Infekcia HIV vedie ľudí do morálnej a citovej deprivácie a sociálnej izolácie. Projekt pre HIV pozitívne a zraniteľné deti, o ktoré sa nemá kto starať, sa začal v roku 2011. Odvtedy až do súčasnosti je v ňom 53 detí, ktoré bývajú v centre. Prostredníctvom Adopcie na diaľku projekt podporuje 600 detí z domácej komunity aj z utečeneckých táborov.

-kr, kh, jb-

17 februára 2019, 20:11