Hľadaj

Vatican News
2018.11.08 Conferenza Episcopale di Romania e Moldova 2018.11.08 Conferenza Episcopale di Romania e Moldova  (Vatican Media)

Pápež príde do Rumunska zjednotiť veriacich, spoločnosť i rodiny

Včerajšie ohlásenie pápežovej apoštolskej cesty do Rumunska na prelome mája a júna tohto roku (31. mája – 2. júna) vyvolalo v Rumunsku veľké nadšenie. Nikto nečakal, že k návšteve dôjde tak skoro.

V rozhovore pre Vatikánsky rozhlas vysvetlil situáciu rumunský kňaz o. Wilhelm Danca, jeden z organizátorov apoštolskej cesty. Pápež František príde do Rumunska 20 rokov po sv. Jánovi Pavlovi II. posilniť jednotu veriacich, spoločnosti i rodín. Mestá, do ktorých príde, sa vyznačujú rôznorodosťou jazyka i prejavov viery a apoštolská cesta sa bude v niesť v znamení jednoty v mariánskom duchu, s mottom „Kráčajme spoločne“.

Ako prijali rumunskí biskupi včerajšie ohlásenie apoštolskej cesty pápeža do ich vlasti?

„S veľkou radosťou a pohnutím, pretože nikto si nemyslel, že by to mohlo byť v tak krátkom čase, čiže len dva mesiace po návšteve ad limina biskupov. Vedeli sme už, že Svätý Otec vďačne prijal pozvanie a že je teda veľmi ochotný prísť, no čakalo sa na stanovenie dátumu a miest, kam sa vydá, aby utešil a posilnil vieru našich veriacich.“

Po Bukurešti pápež navštívi mestá Jaš a Blaž a mariánsku svätyňu Šumeleu Čiuk. Prečo sa myslelo na tieto etapy?

„Deň, v ktorý príde Svätý Otec, je veľavravný: 31. máj je dátum, v ktorý si pripomíname návštevu Panny Márie u jej sesternice Alžbety. Je to teda mariánsky deň, ktorý istým spôsobom predlžuje ducha návštevy sv. Jána Pavla II. v dňoch 7. – 9. mája 1999. Počas tejto cesty našu krajinu nazval „záhradou Panny Márie“ a veľmi ocenil oddanosť ľudu Panne Márii. A dnes sem prichádza aj pápež František, aby pokračoval v tejto duchovnej línii cesty: aby šíril jednotu všetkých veriacich pod plášťom Panny Márie, ako je to napísané aj v logu návštevy. Potrebujeme kvas, nový motív a novú inšpiráciu k tomu, aby sme zotrvali, žili a modlili sa spoločne. A nádejame sa, že keď Svätý Otec navštívi tieto dôležité rumunské mestá, akými sú Bukurešť, Jaš a Blaž, kde nájde rečovú rôznorodosť, ale aj rozmanitosť prejavov viery, táto jeho návšteva bude pozvaním k jednote.“

Bude pozvaním k jednote rozličných zložiek v Rumunsku, ako občianskych, tak aj náboženských. Sú tam okrem katolíkov aj pravoslávni, sú tam rozličné ríty, rozličné kresťanské vyznania...

„Áno, myslím, že Svätému Otcovi sa podarí odovzdať posolstvo jednoty všetkým kresťanom Rumunska, ktorých väčšinu tvoria pravoslávni. Potom sú tu katolíci rozličných jazykov i rozličných rítov – teda byzantského, latinského rítu... Sú tu tiež protestanti, neo-protestanti a ďalší... Avšak prítomnosť pápeža bude podnetom k jednote medzi všetkými kresťanmi, ktorí sú dnes zo spoločenského a politického hľadiska konfrontovaní s radom ťažkostí spojených s hľadaním spoločnej cesty napredovania v spoločnosti.

Zaiste, európska integrácia Rumunska je pre nás veľmi dôležitá, avšak priniesla so sebou výzvy, ktoré sme si ani nepredstavovali. Napríklad trieštenie rodín: predovšetkým sú to dospelí, ktorí zanechali rodiny v Rumunsku. Deti žijú so starými rodičmi alebo starí rodičia sa ocitli bez detí a vnúčat. Jednoducho, dnes vidíme nový druh osamelosti a nový typ chudoby, čiže ľudia sú na konci života osamote, aj napriek tomu, že majú deti a vnúčatá.

Svätý Otec teda príde odovzdať toto posolstvo jednoty. Dúfame a modlíme sa za toto: za povzbudenie rodín, Cirkvi a všetkých komunít. No aj za jednotu rozličných kresťanov žijúcich v Rumunsku, ako aj za spoločnosť, kde treba väčšiu odhodlanosť k šíreniu kresťanských a sociálnych hodnôt, spoločného dobra a pravdy na verejnom poli.“

-zk-

12 januára 2019, 14:52