Hľadaj

Vatican News
Mons. Pierbattista Pizzaballa Mons. Pierbattista Pizzaballa  (ANSA)

Svätá zem vstúpila do slávenia Vianoc procesiou v Betleheme

Na miestach historického narodenia Spasiteľa sa začalo slávenie Vianoc už 24. decembra dopoludnia tradičným slávnostným sprievodom na Námestí Jasličiek v Betleheme pod vedením apoštolského administrátora Jeruzalemského latinského patriarchátu Mons. Pierbattistu Pizzaballu. Vianočné posolstvo vydal kustód Svätej zeme, františkánsky páter Francesco Patton.

„Nebojte sa: hľa, zvestujem vám veľkú radosť...“ začína páter Patton svoje posolstvo, ktoré rozoslal už pred troma dňami. Ako duchovný pastier pripomína veriacim, že „Dieťa Ježiš naďalej osvetľuje noc každého z nás, i celého ľudstva“.

Žiaľ, i dnes tak veľa ľudí „žije obklopených temnotami“, píše páter Patton. Osobitne spomína bratov a sestry „v Sýrii a Jemene, ako aj v mnohých ďalších krajinách sveta, ktorí sú uväznení, a to aj po mnohé roky, v „krvavých konfliktoch, ktoré premieňajú milióny ľudí na vysídlencov, na utečencov vytrhnutých z koreňov vlastnej rodiny a vlastnej kultúry, vyhnaných zo svojej vlasti a neraz bez možnosti nájsť prijatie v nejakej novej krajine“.

Temnoty sú niečím spoločným pre ľudí všetkých kútov zeme a sú „aspoň čiastočne, v každom jednom z nás“, konštatuje kustód Svätej zeme v posolstve. „Kiež svetlo betlehemského Dieťaťa môže vstúpiť do svedomia a do života každého z nás, našich rodín a našich komunít. Kiež jeho svetlo osvieti všetky národy a veriacich každého náboženstva, ktorí po ňom túžia, ktorí ho habkajúc hľadajú.“

Vianočné posolstvo uzatvára páter Francesco Patton žičením: „Požehnané Vianoce z Poľa pastierov pri Betleheme, požehnané Vianoce z miesta prvého ohlásenia narodenia Spasiteľa, požehnané Vianoce z miesta, kde anjeli spievali: „Sláva Bohu na výsostiach a ma zemi pokoj ľuďom, v ktorých má zaľúbenie“.   

V rozhovore pre Vatikánsky rozhlas páter Patton spomenul aj skutočnosť, že tento rok sa z Betlehema dostane do rozličných kútov sveta symbolické gesto aj prostredníctvom tisícov ružencov, ktoré vyrobila miestna kresťanská komunita a dostanú ich všetci účastníci Svetových dní mládeže v Paname v závere januára.

-jb-

24 decembra 2018, 15:19