Hľadaj

Vatican News
Mons. Siffrin a Mons. Polando Mons. Siffrin a Mons. Polando 

Predstavitelia slovenského kléru z USA navštívili Slovenské kolégium v Ríme

V nedeľu 2. decembra 2018 navštívili Pápežské slovenské kolégium sv. Cyrila a Metoda v Ríme predstavitelia Konferencie slovenského kléru v USA Mons. Robert J. Siffrin a Mons. Peter M. Polando, ktorí sú v Ríme na pracovnej ceste. Pri tejto príležitosti sa stretli aj so slovenskými kňazmi-alumnami kolégia. Na stretnutí bol prítomný aj kardinál Jozef Tomko.

Konferenciu slovenského kléru v USA založil v roku 1985 kňaz John Spitkovsky a Mons. Jozef Adamec s cieľom podporovať štúdium slovenských kňazov vo Večnom meste. Dnes konferencia združuje 75 kňazov slovenského pôvodu žijúcich v USA a Kanade a podporuje postgraduálne štúdiá slovenských kňazov v Ríme. Mons. Siffrin, generálny vikár diecézy Youngstown (Ohio), je jej aktuálnym predsedom a Mons. Polando, rektor Katedrály sv. Kolumbána v Youngstowne, je sekretárom tejto konferencie. 

(Zdroj: PSKSCM) -jb-

04 decembra 2018, 15:13