Hľadaj

Vatican News
Nový genmerálny sekretár CCEE Martin Michalíček Nový genmerálny sekretár CCEE Martin Michalíček 

Martin Michalíček je novým generálnym sekretárom CCEE

Slovenský kňaz Martin Michalíček sa stal novým generálnym sekretárom Rady európskych biskupských konferencií (CCEE).

Rozhodli o tom predsedovia európskych biskupských konferencií, ktorí sa zišli na svojom plenárnom zasadnutí v poľskej Poznani prebiehajúcom od 13. do 16. septembra. Martina Michalíčka zvolili na päťročné funkčné obdobie. Nahradil Mons. Duarte da Cunhu, ktorý uzavrel svoje druhé funkčné obdobie. Spomínaný slovenský kňaz pôsobil od januára tohto roku v pozícii generálneho vicesekretára CCEE.

Biskupom zídeným v Poznani zaslal svoj pozdrav aj pápež František v posolstve podpísanom štátnym sekretárom Pietrom Parolinom. Okrem iného ich v ňom povzbudzuje „v hľadaní stále nových ciest na realizovanie veľkorysej a zodpovednej solidarity, stanovením ciest bratskej pastoračnej spolupráce, v dôsledku duchovných hodnôt, ktoré formovali európske myslenie, umenie a kultúru“.

V krátkosti si predstavme nového generálneho sekretára Rady európskych biskupských konferencií. Martin Michalíček (narodený 18. augusta 1974) bol vysvätený na kňaza pre Nitriansku diecézu roku 1999. Filozofické a teologické štúdiá absolvoval v Nitre na Univerzite Komenského roku 1999, pričom od roku 1993 do 1995 študoval na univerzite v Salzburgu. Roku 2005 dosiahol licenciát z katechetiky na Pápežskej saleziánskej univerzite v Ríme a následne doktorát z katechetiky na Univerzite Komenského v Bratislave (2008). Od roku 2007 vyučuje v kňazskom seminári v Nitre; v období 2008 – 2017 bol riaditeľom Diecézneho katechetického úradu v Nitre a od roku 2015 riaditeľom Biskupského úradu v Nitre. Od januára 2018 bol generálnym vicesekretárom CCEE. Hovorí nemecky, taliansky a anglicky.

-ab-

14 septembra 2018, 15:22