Hľadaj

Vatican News
Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ a kardinál Jozef Tomko Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ a kardinál Jozef Tomko 

Jubilejný rok Prešovskej archieparchie na hore Zvir s kard. Tomkom

V rámci Jubilejného roka Prešovskej archieparchie sa na hore Zvir v Litmanovej 4. a 5. augusta konala tradičná odpustová slávnosť. Archijerejskej svätej liturgiii v nedeľu predsedal prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ, v homílii sa prihovoril kardinál Jozef Tomko.

Emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov pripomenul, ako Lazárove sestry Marta a Mária prijali vo svojom dome Ježiša: „Kristus Pán nás jasne učí, že starosť o dušu má prednosť pred starosťou o telo.“ S poukázaním na Pannu Máriu kardinál Tomko vyzdvihol postavenie ženy:

„Akú krásnu úlohu má žena nielen v domácnosti, ale aj v spoločnosti. Ako matka, sestra, pracovníčka, spolučlenka nech prináša do každého životného spoločenstva rodinné teplo, ženskú jemnosť, prirodzenú pozornosť najmä voči trpiacim a núdznym – čiže vôbec to, čo Goethe nazval «večne ženské». Nazaretská dievčina, Panna Mária, Matka Božia a naša Matka – je pre nás najvyšším vzorom ženy, ktorá v sebe spája dobré vlastnosti Marty i Márie.“

Koncelebrovali vladyka Djura Džudžar, apoštolský exarcha pre gréckokatolíkov v Srbsku, vladyka Nil Jurij Luščak, pomocný biskup Mukačevskej eparchie, Mons. Andrej Imrich, emeritný pomocný biskup Spišskej diecézy, vladyka Ján Eugen Kočiš, emeritný pomocný biskup Pražského apoštolského exarchátu a desiatky kňazov. Liturgiu v priamom televíznom prenose vysielalo RTVS (videozáznam). 

Mnohí pútnici počas dvoch dní prijali sviatosť zmierenia. Vladyka Ján Babjak v tejto súvislosti na konci slávnosti povedal: „Podstata našich slávností je to, aby sme tu nechali hriechy, aby sme tu očistili svoje duše, dostali odpustenie a prijali v Najsvätejšej sviatosti Krista do svojho srdca.“

V prvý deň púte zaznelo svedectvo manželky gréckokatolíckeho kňaza o tom, ako s manželom pôsobia v ťažkých podmienkach na východnej Ukrajine. Po posviacke vody v prameni pokračovala púť veľkou večierňou a archijerejskou svätou liturgiou. Súčasťou programu bola aj katechéza otca Maxa Kašparů. Po tradičnej krížovej ceste a svätej liturgii o polnoci nasledovala celonočná eucharistická adorácia.

V nedeľu ráno zaznel Akatist k Presvätej Bohorodičke, katechéza Mons. Petra Šturáka o Jubilejnom roku Prešovskej archieparchie vo svetle výročí a posvätný ruženec, ktorý sa aj s rozjímaniami modlila jedna z vizionárok, pani Iveta Hudáková, so svojou sestrou.

Na hore Zvir v Litmanovej sa malé púte konajú vždy v nedeľu po prvom piatku a na fatimské soboty. Každý deň v roku je na hore svätá liturgia a k dispozícii sú duchovní otcovia. Toto mariánske pútnické miesto je duchovným putom zviazané s rímskou bazilikou Santa Maria Maggiore. 

(Zdroj/foto: Informačné stredisko Prešovskej archieparchie) -jb-

06 augusta 2018, 12:59