Hľadaj

Vatican News
Manfred Scheuer Manfred Scheuer 

Rakúsko oslávi 75. výročie mučeníka svedomia bl. Franza Jägerstättera

V rakúskej diecéze Linz si vo štvrtok 9. augusta pripomenú 75 rokov od umučenia blahoslaveného Franza Jägerstättera, ktorý kvôli svedomiu odmietol nastúpiť do hitlerovskej armády počas Druhej svetovej vojny, a preto bol odsúdený na smrť a popravený.

Oslavy pamiatky mučeníckeho svedectva blahoslaveného laika Franza Jägerstättera (1907-1943) vyvrcholia 9. augusta v jeho rodisku Sankt Radegunde. Po slávnostnej svätej omši sa veriaci spoločne pomodlia pri jeho urne.

Biskupom  Linzu je Mons. Manfred Scheuer, ktorý bol postulátorom počas beatifikačného procesu. Pred blížiacim sa výročím pripomenul, že „Franz Jägerstätter bol veriacim, ktorý skutočne mal Boha v centre svojho života“ a z tohto dôvodu „je príkladom vernosti svedomiu, zástancom nenásilia a mieru a poukazuje na nebezpečenstvo ideológií“.

Franz Jägerstätter, roľník a otec rodiny, odsudzoval nacionálny socializmus, lebo ho pokladal za nezlučiteľný s kresťanstvom. V roku 1940 dostal dvakrát povolávací rozkaz, ale uplatnil výhradu vo svedomí a odmietol nastúpiť na vojenskú službu. Z vnútorného presvedčenia odsudzoval štátny program eutanázie a prenasledovanie Cirkvi nacistami.

Po treťom povolávacom rozkaze bol zadržaný a uväznený v Berlíne vo väznici Brandenburg. Bol odsúdený na smrť a 9. augusta 1943 popravený.

O beatifikácii Franza Jägerstättera rozhodol 1. júna 2007 pápež Benedikt XVI. schválením dekrétu „Pro martyrio“. Blahorečený bol 26. októbra toho istého roku v katedrále v Linzi.

-ab-

06 augusta 2018, 19:01