Cerca

Vatican News
Missionari Verbiti al Capitolo Generale SVD Provincia Slovacchia Zľava: P. Marek Vaňuš, P. Pavol Kruták, P. Peter Dušička a P. Ján Štefanec 

Rozhovor so slovenskými účastníkmi generálnej kapituly verbistov - AUDIO

Misionári verbisti pátri Pavol Kruták, Peter Dušička, Ján Štefanec a Marek Vaňuš prijali pozvanie do Vatikánskeho rozhlasu. Podelili sa so zážitkami zo stretnutia so Svätým Otcom Františkom a priblížili hlavné výzvy, na ktoré sa Spoločnosť Božieho Slova zhromaždená na generálnej kapitule usiluje dať odpoveď.
Rozhovor so slovenskými účastníkmi generálnej kapituly SVD (19 min)

„V srdci každého verbistu musia horieť ako neuhasiteľný oheň slová sv. Pavla: «Beda mi, keby som evanjelium nehlásal».“ Toto sú slová pápeža Františka pri stretnutí s členmi Spoločnosti Božieho Slova v piatok 22. júna vo Vatikáne.

Spolu 155 reprezentantov je už tri týždne zídených v mestečku Nemi 30 km od Ríma na 18. generálnej kapitule Spoločnosti Božieho Slova, ktorá trvá od 17. júna do 14. júla. Téma kapituly znie: „Ženie nás Kristova láska (2 Kor 5,14) - Zakorenení v Slove, nasadení v jeho misii.“ Dňa 4. júla si verbisti zvolili nového generálneho predstaveného, ktorým je páter Paulus Budi Kleden SVD z Indonézie.

Medzi účastníkmi kapituly sú predstavení a delegáti 58 provincií, ktoré majú verbisti v 84 krajinách sveta, členovia generalátu, dve zástupkyne Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého, štyria laickí partneri zo štyroch geografických oblastí (Afrika-Madagaskar, Ázijsko-tichomorská oblasť, Európa a Amerika) ako aj ďalší pozorovatelia. Slovenskú provinciu na kapitule zastupujú provinciál P. Pavol Kruták SVD a zvolený delegát P. Ján Štefanec SVD.

Spoločnosť Božieho Slova je kongregácia kňazov a rehoľných bratov, nazývaných aj verbisti, ktorú v roku 1875 založil sv. Arnold Janssen v meste Steyl v Holandsku. Slovenská provincia má v súčasnosti 62 členov – je to medzinárodné spoločenstvo, ktoré tvoria spolubratia zo Slovenska, Česka, Poľska, Vietnamu, Indie, Indonézie, Konga a Toga. Ďalších 31 misionárov, ktorých vyslala Slovenská provincia verbistov, pôsobí v zahraničných misiách.

Na audiencii Svätého Otca pre členov generálnej kapituly a jej realizačný tím sa vo Vatikáne zúčastnili celkovo šiesti slovenskí verbisti: provinciálny predstavený páter Pavol Kruták a pátri Ján Štefanec, Peter Dušička, Peter Dikoš, Marek Vaňuš a brat Ján Mojš. Štyria z nich prijali pozvanie do Vatikánskeho rozhlasu, aby sa ešte za čerstva po stretnutí so Svätým Otcom podelili o svoje zážitky a viac do podrobna priblížili ciele generálnej kapituly, súčasnú situáciu Spoločnosti Božieho Slova vo svete i jej Slovenskú provinciu. Naznačili tiež niektoré z výzviev súčasnej doby, na ktoré sa rehoľa snaží odpovedať.

Rozhovor s pátrami P. Krutákom, P. Dušičkom, J. Štefancom a M. Vaňušom odvysielal Vatikánsky rozhlas na pokračovanie 1., 5., a 8. júla 2018.

Pripravil: Jozef Bartkovjak SJ

08 júla 2018, 20:08