Cerca

Vatican News
Sekretári biskupských konferencií Európy Účastníci stretnutia sekretárov biskupských konferencií Európy  

O kultúre stretnutia hovorili na Cypre sekretári biskupských konferencií Európy

Tzv. „kultúra stretnutia“ bola v centre pozornosti tohtoročného stretnutia generálnych sekretárov biskupských konferencií Európy, ktoré sa konalo od 29. júna do 2. júla na ostrove apoštolov Pavla a Barnabáša, Cypre.

Ako čítame v záverečnom komuniké, v cyperskom hlavnom meste Nikózii generálni sekretári potvrdili svoju snahu pri presadzovaní „kultúry stretnutia“ vo vnútri Cirkvi, v ekumenických vzťahoch a vo vzťahoch s celým svetom. To si vyžaduje postoj ústretovosti voči druhým a slobodu byť sebou samým.

Skutočné stretnutia majú vertikálny aj horizontálny rozmer, smerom k Bohu i k bratom. Preto Cirkev v úsilí dávať kontinentu dôvody na nádej vychádza a ide na stretnutie s inými, aby ohlasovala Ježišovo Evanjelium, ktoré prináša svetu skutočnú spravodlivosť a pokoj.

Na stretnutí na Cypre bol prítomný aj končiaci generálny sekretár Mons. Duarte da Cunha, ktorý po 10 rokoch v septembri zavŕši svoju misiu pri Rade biskupských konferencií Európy (CCEE).

Zástupca hostiteľskej krajiny, cyperský maronitský arcibiskup Mons. Youssef Soueif predniesol reflexiu na tému „duchovný pokrm, ktorý Európa potrebuje“. Jedným zo stálych a naliehavých záväzkov Katolíckej cirkvi na Cypre je podpora mierového stretnutia na ostrove rozdelenom na grécku a tureckú časť od roku 1974.

Počas stretnutí v pracovných skupinách sa účastníci pýtali, ako biskupské konferencie rozvíjajú kultúru stretnutia a ktoré faktory to ovplyvňujú. Ukázala sa dôležitosť postoja disponovanosti k stretnutiu, k počúvaniu a k zdieľaniu rešpektujúc a oceňujúc kultúrnu svojráznosť. Osobitnú pozornosť sa žiada venovať výchove.

V rámci programu sa delegáti stretli s viacerými pravoslávnymi metropolitmi a navštívili aj pravoslávneho arcibiskupa ostrova. Absolvovali exkurziu centra ekumenickej kresťanskej televízie TV SAT7.

Slovensko na stretnutí generálnych sekretárov biskupských konferencií Európy zastupoval výkonný sekretár KBS Anton Ziolkovský.

-ab-

04 júla 2018, 15:41