Căutare

2020.04.05 Domenica delle Palme 2020.04.05 Domenica delle Palme 

Joia Sfântă cu papa Francisc: o celebrare ”neobișnuită” în ultimele patru secole

Cu riturile din Joia Sfântă, Biserica intră în ”sancta sanctorum” a anului liturgic: triduum-ul pascal al patimii, morții și învierii lui Isus. Sunt cele mai mari mistere ale răscumpărării. Papa Francisc prezidează riturile pascale fără credincioși în bazilica Sfântul Petru, începând cu Sf. Liturghie a Cinei Domnului. Restricții asemănătoare au mai fost la Roma doar în 1656.

Cetatea Vaticanului – A. Dancă
9 aprilie 2020 – Vatican News
. ”O Săptămână Sfântă cu adevărat neobișnuită”. Joi, 9 aprilie a.c., în calendarul roman sau latin este Joia Sfântă. În cursul dimineții de joi a Săptămânii Sfinte, papa Francisc, la fel ca toți episcopii diecezelor din lume, era obișnuit să prezideze Sfânta Liturghie a Crismei în bazilica San Pietro, cu Sfințirea Crismei și binecuvântarea uleiurilor pentru bolnavi și pentru catehumeni. În contextul restricțiilor impuse din cauza pandemiei, Biserica a îndemnat la amânarea acestei importante Liturghii pentru timpuri mai bune.

În cursul serii, cu Sfânta Liturghie a Cinei Domnului, începe triduum-ul pascal, în care Biserica celebrează cele mai mari mistere ale răscumpărării noastre, comemorându-L pe Domnul răstignit, înmormântat și înviat. După o tradiție foarte veche, în această zi sunt oprite toate Liturghiile fără popor, dar potrivit indicațiilor liturgice ale Congregației pentru cultul divin - valabile pentru actuala perioadă de pandemie - ”se acordă, în mod excepțional, tuturor preoților facultatea de a celebra în această zi Sfânta Liturghie, într-un loc potrivit, fără participarea credincioșilor”. Din aceleași motive, la încheierea Sfintei Liturghii a Cinei Domnului se omite procesiunea euharistică, iar Preasfântul Sacrament se păstrează în tabernacol. Preoții care nu au posibilitatea să celebreze Sfânta Liturghie vor face rugăciunea Vesperelor, urmând indicațiile de la Liturgia Orelor.

Potrivit documentației disponibile, pentru a găsi situații asemănătoare, cu biserici închise și celebrări liturgice fără credincioși, e necesar a merge în 1576, la sărbătoarea Crăciunului de la Milano, sau în 1656, la Roma din timpul pontificatului papei Alexandru al VII-lea.

Chiar și în condițiile actuale, după austeritatea zilelor de Post, altarul la care se celebrează Sf. Liturghie a Cinei Domnului este împodobit cu flori, păstrându-se, totuși, moderația de care are nevoie caracterul acestei zile.

Episcopii și parohii, se mai cere în decretul Congregației pentru cultul divin, să anunțe credincioșii, după împrejurări și posibilități, cu privire la ora când începe Sfânta Liturghie astfel încât se se poată uni la rugăciune din propriile locuințe. În această situație, sunt de ajutor mijloacele de comunicare telematică, dar numai pentru transmisiuni în direct, nu înregistrate. Conferința episcopală și diecezele, se îndeamnă în decretul Congregației, trebuie să ofere credincioșilor diferite materiale ajutătoare care să inspire și să alimenteze rugăciunea familiilor și a persoanelor.

O ultimă remarcă. Papa Francisc, după cum a făcut în anii precedenți, urma să celebreze Liturghia Cinei Domnului și ritul spălării picioarelor într-un spațiu marcat de încercare, acolo unde oamenii suferă sub povara vieții și a păcatelor. Anul acesta, din cauza restricțiior și a pandemiei, papa a trebuit să întrerupă această uzanță la care ținea atât de mult.

Dar, dacă nu se poate face totul, nu înseamnă că nu se face nimic. Astfel, papa Francisc celebrează Sf. Liturghie a Cinei Domnului la ora Romei 18.00 la Altarul Catedrei din interiorul bazilicii vaticane. Așa cum s-a spus, pontiful va omite ritul spălării picioarelor, care – trebuie amintit - este facultativ, iar celebrarea euharistică nu se va încheia cu tradiționala procesiune euharistică, urmând ca Preasfântul Sacrament al Euharistiei să fie păstrat în tabernacol.

”Celebrăm într-un mod cu adevărat neobișnuit Săptămâna Sfântă”, spunea recent papa Francisc, o Săptămână ”care exprimă și rezumă mesajul Evangheliei, al iubirii nemărginite a lui Dumnezeu. Și, în tăcerea orașelor noastre, va răsuna Evanghelia Paștelui. (...) În Isus înviat, viața a învins moartea. Această credință pascală hrănește speranța noastră. Aș vrea să o împărtășesc împreună cu voi în această seară. Este speranța într-un timp mai bun, în care să fim mai buni noi înșine, eliberați în sfârșit de rău și de această pandemie”.

De amintit, în fine, că toate celebrările liturgice ale Săptămânii Sfinte din Cetatea Vaticanului sunt transmise în direct pe canalul YouTube Vaticannews, fiind puse, prin Vatican Media, la dispoziția celor care solicită conexiunea în vederea transmisiunilor live la televiziune, radio și social-media.

09 aprilie 2020, 14:13