Meklēt

Ebreju organizācijas "B’nai B’rith" vizīte Vatikānā

“Palīdzot pazemotajiem, nabadzīgajiem, slimajiem ir viskonkrētākais veids, kā veicināt cilvēces brālīgumu,” teica pāvests, pirmdien, 30. maijā, tiekoties ar starptautiskās ebreju organizācijas B’nai B’rith pārstāvjiem.

Inese Šteinerte - Vatikāns

 Organizāciju, kas tulkojumā nozīmē “Derības bērni”, 1843. gadā kādā no Volstrītas kafejnīcām Ņujorkā nodibināja no Vācijas iebraukušie ebreji ar mērķi palīdzēt trūcīgajiem savas tautas locekļiem.

“Ebreju un kristiešu dialoga veicināšana un padziļināšana ir bijusi tuva manai sirdij kopš zēna gadiem, jo skolā man bija ebreju tautības klasesbiedri,” pastāstīja Francisks saviem viesiem. Viņš atzinīgi novērtēja B’nai B’rith ieguldījumu, sakot, ka “cilvēkiem ir tiesības saņemt palīdzību un solidaritāti no plašākas kopienas, ieskaitot tiesības uz cerību”.

Tai pašā laikā pāvests vērsa klātesošo uzmanību uz miera apdraudējumu pasaulē, ko var izraisīt partikulārisma un nacionālisma formas, kuras, savukārt, vada savtīgas intereses un nevaldāma alkatība. Svētais tēvs norādīja, ka šīs formas ir jāapkaro ar atmiņām – ar atmiņām par pagātni, atmiņām par karu, atmiņām par Shoa un atmiņām par neskaitāmām citām nežēlībām.”

Pieminot Bībeles stāstu par Kainu un Ābelu, pāvests atmiņas pretstatīja meliem un vienaldzībai, kas vienmēr pavada vardarbību. Francisks teica: “Svēto Rakstu lappuses rāda mums mūsu brāļu un māsu sejas”. Dieva jautājums Kainam “Kur ir tavs brālis?” atgādina, ka mēs paši nevaram būt pilnvērtīgi, ja nerūpēsimies par saviem brāļiem un māsām. Pāvests teica:

“Ir labi, ka mums ir jāpalīdz cits citam, jo katrā no mums, katrā reliģiskajā tradīcijā un katrā cilvēciskajā sabiedrībā vienmēr pastāv risks, ka mēs turam naidu un veicinām strīdus pret citiem, un dažreiz darām to absolūtu un reizēm pat sakrālu principu vārdā.”

Francisks atzīmēja, ka “debesu stratēģija”, savukārt, “sarauj vardarbības ciklu, naida spirāli un liek sargāt citam citu”. Svētais tēvs izteica cerību, ka B’nai B’rith locekļi turpinās savu darbu, sargājot vājākos un aizmirstos, un apliecināja, ka ebrejim un kristiešiem tas ir jādara kopā. “Mēs varam strādāt nabadzīgo, miera, taisnīguma, radītā aizsardzības labā,” sacīja Francisks. Viņš aicināja to darīt, pamatojoties uz kopīgajām garīgajām vērtībām.

08 jūnijs 2022, 12:48