Meklēt

Viens no  L'Osservatore Romano numuriem. 1955. gada 2 .-3. maijs Viens no L'Osservatore Romano numuriem. 1955. gada 2 .-3. maijs 

Laikrakstam "L’Osservatore Romano" – 160

1. jūlijā apritēja 160 gadi, kopš iznāca pirmais laikraksta “L’Osservatore Romano” numurs. Pāvests Francisks, kurš Svēto Pētera un Pāvila svētkos, pirms lūgšanas “Kunga eņģelis”, to, jokojot, ir nosaucis par “partijas avīzi”, sūta sveicienus laikraksta darbiniekiem un pateicas par darbu, vienlaikus aicinādams turpināt strādāt ar uzticību un radošā garā”.

Inese Šteinerte - Vatikāns

 Intervijā režisoram Frančesko Zippelam, kurš veido dokumentālu filmu, Svētais tēvs atzinās, ka viņš “L’Osservatore Romano” lasa katru dienu, un svētdienās, kad avīze neiznāk, jūtot, ka kaut kā pietrūkst. “Arī Argentīnā lasīju nedēļas izdevumu spāņu valodā, jo zinu, ka tam ir saikne ar Svēto Krēslu, ar Baznīcas mācību un Baznīcas dzīvi, ar Baznīcas vēsturi,” stāsta Francisks.

Atzīmējot “L’Osservatore Romano” 160. gadskārtu, laikā no 1. līdz 5. jūlijam tiks izdoti pieci četras lappuses biezi speciāli pielikumi, tādējādi atklājot vairāku iniciatīvu sēriju, kas ir paredzētas visam gadam. Tiks izdoti arī citi speciālizdevumi un rīkoti dažādi pasākumi. Lai arī laikraksts ir pastāvējis jau tik ilgu laiku, tā kolektīvs negrasās slīgt nostalģijā par godības pilnu pagātni. Tas ir atvērts nākotnes izaicinājumiem, par kuriem vēlas veikt diskusiju un uzstādīt jautājumus, piemēram, “ja jau dzīvojam laikmetu griežos, tad kā vēlamies pārveidot žurnālistiku?” Vai enciklika “Visi brāļi” var norādīt ceļu pie “brālīguma žurnālistikas”, kura varētu kalpot par atbildi uz krīzi, ko dramatiskā un neidzēšamā veidā ir radījusi pandēmijas izcelšanās?

Uz šiem jautājumiem konkrētā un konstruktīvā veidā atbildēt ir centušies ne tikai “L’Osservatore Romano”, bet arī dažādu citu starptautisku izdevumu direktori. Tie ir “El Pais”, “Le Monde”, “Avvenire”, “Corriere della Sera”, “La Repubblica”, “Fohla de S.Paulo” , “Limes”, “La Semaine Africaine” un “Scarp de’tennis” laikrakstu vadītāji.

Bez tam, no 1. jūlija ir sākusies promocijas kampaņa, kas paredz iespēju abonēt “L’Osservatore Romano” digitālās versijas par 20 eiro gadā. Rubrikā “La buona notizia” – “Labā vēsts”, sākot ar 1. jūliju, var lasīt svētdienas Evaņģēlija meditāciju, ko sastādījušas piecas sievietes – Bībeles un garīguma ekspertes. Dažas no viņām sadarbojas ar ikmēneša izdevumu “Donne Chiesa Mondo” – “Sievietes, Baznīca, pasaule”.

01 jūlijs 2021, 15:32