Meklēt

Laju, ģimenes un dzīvības dikastērija prefekts kardināls Kevins Farels Laju, ģimenes un dzīvības dikastērija prefekts kardināls Kevins Farels 

Vatikāns izdod dekrētu par katoļu apvienību vadītāju rotāciju

Pāvests apstiprinājis Laju, ģimenes un dzīvības dikastērija izdoto dekrētu, ar kuru tiek noteikts starptautisko ticīgo apvienību un ekleziālo kustību vadītāju mandātu ilgums un skaits.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Jaunā likuma mērķis – nodrošināt vadībā esošo personu veselīgu rotāciju, gādājot, lai valdīšana izpaustos kā īsta kalpošana vienotības labā, un izsargājoties no varas piesavināšanās un ļaunprātīgas izmantošanas riska.

Piektdien, 11. jūnijā, publiskotais dekrēts nosaka, ka tagad mandātu kopīgais maksimālais ilgums varēs būt desmit gadi. Vadītājs varēs tikt ievēlēts uz pieciem gadiem divas reizes. Izņēmumi pieļaujami vienīgi apvienību dibinātājiem, ja tas kalpo apvienību attīstībai. Jaunie noteikumi stāsies spēkā pēc trīs mēnešiem. Apvienībām, kuras līdz šim bija paredzējušas, ka to vadītāji var atrasties pie varas ilgāk par pieciem vai desmit gadiem, nāksies pārskatīt līdzšinējās normas.

Dekrēts attiecas uz tām apvienībām, kuras ir minētā dikastērija pārziņā. To skaits ir 109. Bez tam tas attiecas arī uz dikastērija pārziņā esošajām kustībām, piemēram, Neokatehumenālo ceļu, Draudzes evaņģelizācijas šūniņu organismu, Starptautisko katoļu harizmātisko atjaunotnes kustību Charis un citām.

12 jūnijs 2021, 07:44